Vyhláška ze dne 3.12.1999 o vydání mincí po 10 Kč vzoru 2000

28.12.1999 | Sbírka:  335/1999 Sb. | Částka:  108/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
335/1999 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky ze dne 3. prosince 1999 o vydání mincí po 10 Kč vzoru 2000
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
Dnem 12. ledna 2000 se vydávají mince po 10 Kč vzoru 2000 (dále jen "desetikoruna").
§ 2
(1) Desetikoruna má stejné složení kovu, hmotnost, průměr a sílu včetně povolených odchylek, stejné provedení hrany a stejnou lícní stranu jako mince po 10 Kč vzoru 1993.1)
(2) Na rubu desetikoruny je ve střední části fragment kotvového hodinového strojku. Ve spodní části při mezikruží je umístěna zkratka peněžní jednotky s označením nominální hodnoty mince "Kč 10". Na mezikruží jsou v opisu texty označující rok 2000 v českém jazyce ("ROK 2000"), v latinském jazyce ("ANNO MM") a v Braillově slepeckém písmu. Jednotlivé texty jsou od sebe odděleny svislými čárkami. Autorem návrhu desetikoruny je akademický sochař Ladislav Kozák. Iniciály jeho jména "L.K" jsou umístěny ve střední části nahoře při mezikruží vedle fragmentu ozubeného kola a pod druhou číslicí "0" čísla "2000".
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Guvernér:
doc. Ing. Tošovský v. r.
1) Vyhláška č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně, ve znění vyhlášky č. 232/1995 Sb.