Vyhláška ze dne 10.9.1929 o vydání stříbrných pětikorun

14.9.1929 | Sbírka:  129/1929 Sb. | Částka:  47/1929ASPI

Vztahy

Nadřazené: 167/1928 Sb.
Pasivní derogace: 73/1947 Sb.
129/1929 Sb.
Vyhláška
ministra financí
ze dne 10. září 1929
o vydání stříbrných pětikorun.
Podle §u 3, odst. 2., vládního nařízení ze dne 14. září 1928, č. 167 Sb. z. a n., o stříbrných pětikorunách a desetikorunách, oznamuji:
Dne 18. září 1929 počne Národní banka Československá u hlavního ústavu i u všech svých filiálek vydávati stříbrné pětikoruny.
Dosavadní mince pětikorunová zůstává však nadále zákonným platidlem. Kdy přestane obíhati a kdy pozbude vůbec ceny, bude včas oznámeno zvláštní vyhláškou ministra financí ve Sbírce zákonů a nařízení (§ 1, odst. 2., zákona ze dne 22. června 1928, č. 103 Sb. z. a n., o soustavě drobných mincí).
Dr. Vlasák v. r.