Oznámení ze dne 1.3.2000 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

12.4.2000 | Sbírka:  18/2000 (OP) | Částka:  29/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
18/2000
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy od 1. 3. 2000 do 31. 3. 2000 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Vyšší kolektivní smlouva na rok 2000 (ze dne 16. 12. 1999 na období od 1. 2. 2000 do 31. 1. 2001) uzavřená
mezi
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy Čech a Moravy
a
Sdružením učňovských zařízení resortu zemědělství České republiky.
2. Vyšší kolektivní smlouva na rok 2000 (ze dne 5. 1. 2000 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000) uzavřená
mezi
Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů
a
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy Čech a Moravy.
3. Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2000 (uzavřená rozhodnutím rozhodce dne 24. 2. 2000 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000) uzavřená
mezi
Odvětvovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Svazem vodního hospodářství.
4. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví dřevařského a spotřebního průmyslu na rok 2000 - Hlava II. (uzavřená dne 15. 3. 2000 na období od 1. 4. 2000 do 31. 12. 2000 - dodatek č. 2 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně pro odvětví dřevařského a spotřebního průmyslu na období od 1. 4. 1999 do 31. 12. 2000 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 8. 1999) uzavřená
mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství
a
Svazem zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu.
5. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 1999 - 2001 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 4. 1999) dodatek č. 2 (ze dne 14. 3. 2000 na období od 1. 4. 2000 do 31. 3. 2001) uzavřená
mezi
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
a
Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice.
6. Dodatek č. 3 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené dne 12. 12. 1997, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 1. 1999 a dodatku č. 2 ze dne 22. 6. 1999 (uzavřený dne 7. 3. 2000 s účinností od 1. 3. 2000)
mezi
Odborovým svazem energetiků, Českým odborovým svazem severozápadních energetiků
a
Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.