Vyhláška ze dne 15.12.2000, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby

29.12.2000 | Sbírka:  497/2000 Sb. | Částka:  144/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 264/1994 Sb., 196/1989 Sb., 121/1982 Sb., 63/1968 Sb., 62/1966 Sb.
497/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 15. prosince 2000,
kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb. a zákona č. 474/1992 Sb., a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
Zrušují se:
1. vyhláška č. 62/1966 Sb., o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů,
2. vyhláška č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem,
3. vyhláška č. 121/1982 Sb., o některých úpravách pracovní doby,
4. vyhláška č. 196/1989 Sb., o pružné pracovní době,
5. vyhláška č. 264/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby v zařízeních sociální péče.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Ministr:
PhDr. Špidla v. r.