Opatření ze dne 11.12.2000 k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání - česká verze, a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, 2. vydání (MKN-0-2)

10.1.2001 | Sbírka:  1/2001 (OP) | Částka:  2/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
1/2001
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 11. prosince 2000
k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání - česká verze, a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, 2. vydání (MKN-0-2)
Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2001:
a) TNM klasifikaci zhoubných novotvarů, 5. vydání - česká verze.
Tuto klasifikaci vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky jako samostatnou publikaci.
TNM systém popisující anatomický rozsah choroby je založen na určení tří složek:
T - rozsah primárního nádoru,
N - nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách,
M - nepřítomnost či přítomnost vzdálených metastáz.
Přidání čísel k těmto třem složkám určuje rozsah zhoubného onemocnění.
Nahrazuje dosavadní TNM klasifikaci zhoubných novotvarů 4. vydání, 2. revize 1992, která byla platná od 1. ledna 1995 a vydána Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky jako samostatná publikace.
b) Mezinárodní klasifikaci nemocí pro onkologii, 2. vydání (MKN-0-2), která je rozšířenou II. kapitolou MKN-10 (vyhlášenou opatřením ČSÚ z 5. května 1993, částka 39/1993 Sb.) a dovoluje kódovat jak topografii, tak morfologii (histologii) novotvarů.
TNM klasifikaci zhoubných novotvarů, 5. vydání - česká verze, a Mezinárodní klasifikaci nemocí pro onkologii, 2. vydání (MKN-0-2), je možné obdržet v Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 (p.o. box 60).
Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.