Oznámení ze dne 29.6.2001 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

29.6.2001 | Sbírka:  25/2001 (OP) | Částka:  85/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
25/2001
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byla u něj uložena od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 tato kolektivní smlouva vyššího stupně:
Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství v České republice na rok 2001 uzavřená mezi
Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství a
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice.