Opatření ze dne 9.7.2001, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002

25.7.2001 | Sbírka:  28/2001 (OP) | Částka:  100/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 280/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
28/2001
OPATŘENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 9. července 2001,
kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 2 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002 Ministerstvu zdravotnictví takto:
zaměstnanecké zdravotní pojišťovny předloží návrhy svých zdravotně pojistných plánů na rok 2002 Ministerstvu zdravotnictví nejpozději 15. října 2001.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.