Oznámení ze dne 17.10.2001 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

17.10.2001 | Sbírka:  37/2001 (OP) | Částka:  139/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 314/2003 Sb., 164/2003 Sb., 309/1999 Sb.
37/2001
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy od 1. 9. do 30. 9. 2001 tato kolektivní smlouva vyššího stupně a dodatky kolektivních smluv vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně (uzavřené dne 30. 1. 2001 na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001) uzavřený (na období od 19. 7. 2001 do 31. 12. 2003)
mezi
Svazem pracovníků ve slévárenství a souvisejících oborech
a
Svazem zaměstnavatelů ve strojírenství, slévárenství a souvisejících oborech.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2002 - 2004 (obecná část na období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004, zvláštní část na období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002) uzavřená
mezi
Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
a
Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu.
3. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně (uzavřené dne 21. 11. 2000 na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002) uzavřený (dne 7. 8. 2001 s účinností od 1. 7. 2001)
mezi
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (Sekcí silničního hospodářství)
a
Svazem zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě (Sekci silničního hospodářství).