Oznámení ze dne 29.3.2002 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

29.3.2002 | Sbírka:  12/2002 (OP) | Částka:  45/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 15/2002 (OP), 309/1999 Sb.
12/2002
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy od 1. 1. 2002 do 28. 2. 2002 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatky ke kolektivní smlouvě vyššího stupně:
1. Dodatek č. 2 (ze dne 22. 11. 2001) ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně (uzavřené dne 17. 12. 2000) na léta 2001 - 2002 uzavřený mezi
Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu
a
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.
2. Dodatek č. 3 (ze dne 21. 12. 2001) ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně (uzavřené dne 17. 12. 2000) na léta 2001 - 2002 uzavřený mezi
Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu
a
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 7. 1. 2002) uzavřená mezi
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů České republiky
a
Zemědělským svazem České republiky.
4. Dodatek č. 1 (ze dne 19. 12. 2001) Kolektivní smlouvy vyššího stupně (uzavřené dne 30. 11. 2000) na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003 uzavřený mezi
Odborovým svazem KOVO
a
Odvětvovým svazem hutnictví železa.
5. Dodatek I (ze dne 27. 12. 2001) k Odvětvové kolektivní smlouvě vyššího stupně (uzavřené dne 6. 6. 2001) uzavřený mezi
Odborovým svazem zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb
a
Českým svazem zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribuce tisku.
6. Dodatek č. 2 (ze dne 5. února 2002) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně (uzavřené dne 20. 12. 2000) uzavřený mezi
Odborovým svazem pracovníků obchodu
a
Svazem obchodu České republiky.
7. IV. dodatek (ze dne 19. 12. 2001) vyšší kolektivní smlouvy na roky 2000 - 2002 (uzavřené dne 27. 3. 2000) uzavřený mezi
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce MHD + VSD
a
Svazem zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružením dopravních podniků České republiky.
8. Dodatek č. 1 (ze dne 22. 1. 2002) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně (uzavřené dne 10. 12. 2000) uzavřený mezi
Odborovým svazem UNIOS
a
Českou plynárenskou unií.
9. Dodatek č. 2 (ze dne 17. 1. 2002) Kolektivní smlouvy vyššího stupně (uzavřené 30. 1. 2001) uzavřený mezi
Svazem pracovníků ve slévárenství a souvisejících oborech
a
Svazem zaměstnavatelů ve strojírenství, slévárenství a souvisejících oborech.
10. Vyšší kolektivní smlouva na rok 2002 (ze dne 14. 11. 2001) uzavřená mezi
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů České republiky
a
Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů.
11. Dodatek č. 1 (ze dne 29. 1. 2002) k Vyšší kolektivní smlouvě na rok 2002 (ze dne 14. 11. 2001) uzavřený mezi
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů České republiky
a
Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů.