Opatření ze dne 12.3.2002, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

29.3.2002 | Sbírka:  13/2002 (OP) | Částka:  49/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 13/1993 Sb.
Aktivní derogace: 135/1998 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
13/2002
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 12. března 2002,
kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Ministerstvo financí podle § 105 odst. 5 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 265/2001 Sb., stanoví:
Čl.1
Při uvádění údajů do odstavce 33 písemného celního prohlášení,1) § 32 vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb. kterým se navrhuje propuštění zboží do režimu, podle přílohy č. 17 k vyhlášce č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb., a opatření Ministerstva financí č. 51 ze dne 14. prosince 2001, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení, se:
1. ke zboží uvedenému ve 4. sloupci části A přílohy k tomuto opatření (dále jen "část A") s kódem celního sazebníku uvedeným v 1. sloupci části A uvádí doplňkový kód uvedený ve 2. sloupci části A,
2. ke zboží uvedenému ve 4. sloupci části B přílohy k tomuto opatření (dále jen "část B") s kódem celního sazebníku uvedeným v 1. sloupci části B uvádí doplňkový kód uvedený ve 2. sloupci části B,
3. doplňkové kódy uvedené ve 2. sloupci části C přílohy k tomuto opatření (dále jen "část C") stanovené pro zboží uvedené ve 4. sloupci části C označené kódem celního sazebníku uvedeným v 1. sloupci části C neuplatňují.
Čl.2
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Rusnok v. r.
Příl.
Část A
Nové doplňkové kódy
 Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny
 drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo
              izotopů
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl. MJ           Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
  1    2   3             4
-----------------------------------------------------------------------
2813 90 10 10   KGN Fosforpentasulfid
2813 90 10 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------

           Organické chemikálie
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl. MJ           Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
  1    2   3             4
-----------------------------------------------------------------------
2921 59 90 11   KGN 3,3-dichlorbenziden
2921 59 90 12   KGN Benzidin a jeho deriváty
2921 59 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2922 19 80 22   KGN N,N-diisopropyl-beta-aminoethanol
-----------------------------------------------------------------------
2932 29 80 17   KGN Warfarin a jeho soli
-----------------------------------------------------------------------
2933 39 99 34   KGN Fenazocin a jeho soli
2933 39 99 35   KGN Metazocin a jeho soli
-----------------------------------------------------------------------
2933 49 90 13   KGN Drotebanol a jeho soli
2933 49 90 14   KGN Fenomorfan a jeho soli
2933 49 90 15   KGN Norlevorfanol a jeho soli
2933 49 90 16   KGN Racemorfan a jeho soli
-----------------------------------------------------------------------

  Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto
              výrobků
--------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl.  MJ        Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
--------------------------------------------------------------
  1    2   3           4
--------------------------------------------------------------
6401 10 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6401 10 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6401 10 90 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6401 10 90 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6401 91 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6401 91 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6401 91 90 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6401 91 90 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6401 92 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6401 92 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6401 92 90 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6401 92 90 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6401 99 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6401 99 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6401 99 90 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6401 99 90 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 12 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 12 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 12 90 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 12 90 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 19 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 19 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 20 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 20 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 30 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 30 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 91 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 91 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 99 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 99 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 99 31 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 99 31 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 99 39 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 99 39 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 99 50 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 99 50 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 99 91 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 99 91 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 99 93 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 99 93 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 99 96 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 99 96 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6402 99 98 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6402 99 98 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 12 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 12 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 19 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 19 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 20 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 20 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 30 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 30 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 40 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 40 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 59 11 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 59 11 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 59 31 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 59 31 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 59 35 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 59 35 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 59 39 10   NPR     Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 59 39 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6403 59 50 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6403 59 50 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6404 11 00 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6404 11 00 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6404 19 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6404 19 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6404 19 90 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6404 19 90 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6404 20 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6404 20 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6404 20 90 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6404 20 90 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6405 10 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6405 10 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6405 10 90 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6405 10 90 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6405 20 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6405 20 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6405 20 91 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6405 20 91 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6405 20 99 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6405 20 99 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6405 90 10 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6405 90 10 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
6405 90 90 10   NPR Zdravotní obuv ("dia obuv")
6405 90 90 90   NPR Ostatní
--------------------------------------------------------------
Část B
Doplňkové kódy s novým textem a původním označením
           Organické chemikálie
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl. MJ           Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
  1    2   3             4
-----------------------------------------------------------------------
2933 49 90 12   KGN Racemethorfan a jeho soli
-----------------------------------------------------------------------
2933 99 90 34   KGN Tris-aziridinyl-fosfinoxid (TEPA,
           triethylenfosforamid)
2933 99 90 35   KGN Zolpidem (N,N,6-trimethyl-2-(4-methylfenyl)
           imidazo[1,2-a]pyridin-3-acetamid) a jeho
           soli
2933 99 90 36   KGN Beta-Hydroxyfentanyl a jeho soli
2933 99 90 37   KGN Thionazin
2933 99 90 38   KGN Triamifos
2933 99 90 39   KGN Triazophos
-----------------------------------------------------------------------
Část C
Zrušené doplňkové kódy
 Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny
 drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo
              izotopů
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl. MJ           Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
  1    2   3             4
-----------------------------------------------------------------------
2813 90 90 20   KGN Fosforpentasulfid
-----------------------------------------------------------------------

           Organické chemikálie
-----------------------------------------------------------------------
  Kód   Dopl. MJ           Popis zboží
 celního  kód
sazebníku
-----------------------------------------------------------------------
  1    2   3             4
-----------------------------------------------------------------------
2903 30 80 11   KGN Dialkyl(Me,Et, n-Pr nebo i-Pr)-dialkyl(Me,Et, n-
           Pr nebo i-Pr) fosforamidaty
-----------------------------------------------------------------------
2921 19 80 13   KGN Tris (2-chlorethyl) amin
-----------------------------------------------------------------------
2921 49 80 12   KGN SPA (lefetamin) a jeho soli
-----------------------------------------------------------------------
2921 51 90 11   KGN 3,3-dichlorbenzidin
2921 51 90 12   KGN Benzidin a jeho deriváty
2921 51 90 90   KGN Ostatní
-----------------------------------------------------------------------
2922 39 00 12   KGN Methadon (INN) a jeho soli
-----------------------------------------------------------------------
2930 90 70 32   KGN N,N-diizopropyl-beta-aminoethanol
-----------------------------------------------------------------------
2932 99 95 17   KGN Warfarin a jeho soli
-----------------------------------------------------------------------
2933 59 95 12   KGN Fenetyllin a jeho soli
-----------------------------------------------------------------------
2933 99 90 17   KGN Drotebanol a jeho soli
2933 99 90 20   KGN Fenazocin a jeho soli
2933 99 90 21   KGN Fenomorfan a jeho soli
2933 99 90 25   KGN Metazocin a jeho soli
2933 99 90 27   KGN Norlevorfanol a jeho soli
2933 99 90 28   KGN Pentazocin a jeho soli
2933 99 90 29   KGN Pipradol a jeho soli
2933 99 90 32   KGN Racemorfan a jeho soli
-----------------------------------------------------------------------