Oznámení ze dne 24.4.2002 o opravě oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 12/2002 Sb.

24.4.2002 | Sbírka:  15/2002 (OP) | Částka:  67/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Aktivní derogace: 12/2002 (OP)
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
15/2002
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění:
V oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně č. 12/2002 Sb. (uveřejněném v částce 45/2002 Sb. na str. 2904 - 2905) došlo k chybě. Text pod bodem 6. nemá být uveden. Dosavadní body 7. až 12. mají být správně označeny jako body 6. až 11. V bodu 7. (nově bodu 6.) slova "(ze dne 1. srpna 2001)" mají znít "(ze dne 5. února 2002)".