Vyhláška ze dne 11.7.2003 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

28.7.2003 | Sbírka:  216/2003 Sb. | Částka:  78/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Aktivní derogace: 10/2001 (OP)
216/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. července 2003 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání:
§ 1
Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 5. února 2001 mezi Odborovým svazem Stavba České republiky a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice1) ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 29. dubna 20022) a dodatku č. 2 uzavřeného dne 6. ledna 20033) je závazná ode dne účinnosti této vyhlášky též pro zaměstnavatele uvedené v příloze.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Škromach v. r.
Příl.
Poř.
číslo Zaměstnavatel   IČO    Ulice            PSČ   Obec
 1  DYNASTAV,
    spol. s r.o.   18596096 Plzeňská 27         266 01 Beroun 2
 2  KERAMIZOL s.r.o. 25276531 Šedivská 739         561 51 Letohrad
 3  POZEMNÍ STAVBY,
    spol. s r.o.   41609620 Alšova 992/10        669 02 Znojmo
 4  PREFA IP a.s.   26787971 Dr. Milady Horákové 496/I27 772 00 Olomouc
 5  Skanska DSUH a.s. 26271206 nám. Míru 709        686 25 Uherské Hradiště
1) Oznámeno v částce 38/2001 Sb.
2) Oznámeno v částce 92/2002 Sb.
3) Oznámeno v částce 32/2003 Sb.