Sdělení ze dne 18.12.2003 o vydání Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)

31.12.2003 | Sbírka:  487/2003 Sb. | Částka:  160/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: 429/2008 Sb., 243/2005 Sb., 339/2004 Sb.
487/2003 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 18. prosince 2003
o vydání Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)
Změna: 339/2004 Sb.
Změna: 243/2005 Sb.
Změna: 429/2008 Sb.
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, vydává s účinností od 1. ledna 2004 úplnou Klasifikaci zemí CZ-GEONOM (dále jen "klasifikace CZ-GEONOM").
Klasifikace CZ-GEONOM je shodná s Klasifikací zemí, která byla zavedena opatřením ČSÚ ze dne 9. září 1999 (uveřejněno v částce 72/1999 Sb.) a aktualizována oznámením ČSÚ ze dne 26. listopadu 2001 (uveřejněno v částce 164/2001 Sb.) a sdělením ČSÚ ze dne 17. března 2003 (částka 38/2003 Sb.).
Platné znění klasifikace CZ-GEONOM je k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Příloha
Klasifikace zemí - CZ-GEONOM
Klasifikace zemí byla vypracována na podkladu mezinárodního standardu GEONOM 1998, který je závazný v rámci Evropské unie pro statistiku zahraničního obchodu.
CZ-GEONOM obsahuje 3 části:
1.
Geonomenklatura
Obsahuje numerický (třímístný) i alfabetický (dvoumístný) kód zemí, český i anglický název země a případně popis země, sledování a její vývoj. Uspořádání je jak podle numerického kódu země, tak i podle abecedního uspořádání českého názvu země (v tomto uspořádání již není uveden popis, sledování a vývoj).
2.
Geografické zóny
Obsahuje uspořádání zemí podle geografických pásem, numerický kód geografických pásem, numerický kód zemí a český i anglický název pásem a zemí.
3.
Ekonomické zóny
Obsahuje uspořádání zemí podle ekonomických zón, numerický kód ekonomických zón, numerický kód zemí a český i anglický název zón a zemí.
Poznámka: Vydáním CZ-GEONOM není dotčen Číselník zemí (ČZEM), který byl zaveden opatřením ČSÚ ze dne 7.5.1993 (částka 44/1993 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. ČZEM byl vypracován na bázi mezinárodní normy ISO 3166. Statistické zjišťování je stanoveno její metodikou a na statistických výkazech je přímo určeno využívání příslušných klasifikací a číselníků.
1. GEONOMENKLATURA
A. Uspořádání zemí podle numerického kódu
Kódy    Český název  Anglický název Popis          Sledování, vývoj
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
001 FR  Francie    France     Včetně Monaka a     Zámořské departementy a území
                     francouzských      tvoří "Francouzská zámořská
                     departementů v zámoří  společenství". Zámořské
                     (Réunion, Guadeloupe,  departementy statisticky
                     Martinik a Francouzská  patřily území Společenství
                     Guyana)         teprve od roku 1997. Zámořská
                                 území, považovaná za nečlenské
                                 země, jsou:

                                  - 809 Nová Kaledonie
                                  - 811 Wallis a Futuna
                                  - 822 Francouzská Polynésie

                                  - 890 Jižní a antarktická
                                     území (zahrnuje Kergueleny,
                                     Adélinu zemi, Crozetovy ostrovy
                                     a ostrovy St Paul a Amsterdam).
                                     Územní společenství jsou:
                                  - 377 Mayotte
                                  - 408 Svatý Pierre a
                                     Miquelon. Ostrov Korsika patří
                                     též k území Francie.

003 NL  Nizozemsko   Netherlands               Autonomní ostrovní území v
                                 Karibiku, které jsou částí
                                 království, se objevují pod
                                 následujícími kódy:
                                  - 478 Nizozemské Antily
                                  - 474 Aruba.

004 DE  Německo    Germany    Včetně ostrova      Území Büsingen je připojeno k
                     Helgoland; bez území   Švýcarsku (viz kód 039).
                     Büsingen

005 IT  Itálie     Italy     Včetně Livigno      Včetně ostrovů Elba, Sardinie a
                                 Sicílie. Samosprávné území
                                 Campione d'Italia je připojeno k
                                 Švýcarsku (viz kód 039).

006 GB  Spojené    United Kingdom Velká Británie, Severní Severní Irsko je také nazýváno
      království          Irsko, Normanské     Ulster. Normanské ostrovy se
                     ostrovy a ostrov Man   skládají z Jersey, Guernsey,
                                 Alderney a Sark. Následující
                                 území, ačkoliv závislá na
                                 Spojeném království, se
                                 objevují pod následujícími
                                 kódy:
                                  - 044 Gibraltar
                                  - 329 Svatá Helena
                                  - 357 Britské
                                     indickooceánské území
                                  - 413 Bermudy
                                  - 454 Turks a Caicos
                                  - 463 Kajmanské ostrovy
                                  - 468 Britské Panenské
                                     ostrovy
                                  - 470 Montserrat
                                  - 529 Falklandy
                                  - 813 Pitcairn
                                  - 890 Britské antarktické
                                     území.

007 IE  Irsko     Ireland                 Též znám jako Eire.

008 DK  Dánsko     Denmark                 Hlavními ostrovy jsou Zealand,
                                 Funen, Lolland, Falster,
                                 Langeland, Mon a Bornholm. Dvě
                                 teritoria umístěná v severním
                                 Atlantiku, Faerské ostrovy a
                                     Grónsko, jsou statisticky
                                 vyloučena z území Dánska;
                                 Faerské ostrovy se objevují pod
                                 kódem 041 a Grónsko pod kódem
                                 406.

009 GR  Řecko     Greece

010 PT  Portugalsko  Portugal    Včetně Azor a Madeiry  Enkláva Macao se objevuje pod
                                 kódem 743. Souostroví Azory se
                                 skládá z devíti ostrovů: Sao
                                 Miguel, Santa Maria, Terceira,
                                 Graciosa, Sao Jorge, Pico,
                                 Faial, Flores a Corvo. Madeira
                                 rovněž zahrnuje ostrov Porto
                                 Santo.

011 ES  Španělsko   Spain     Včetně Baleár a     Hlavní ostrovy Baleár (umístěny
                     Kanárských ostrovů; bez ve Středomoří) jsou Mallorca,
                     Ceuty a Melilly     Menorca, Ibiza a Formentera.
                                 Kanárské ostrovy (souostroví
                                 situováno v Atlantickém oceánu
                                 severozápadně od Západní
                                 Sahary) zahrnuje Tenerife,
                                 Fuerteventura, Gran Canaria,
                                 Lanzarote, La Palma, Gomera a
                                 Hierro a statisticky jsou částí
                                 Španělska od roku 1997. Ceuta a
                                 Melilla (enklávy situovány v
                                 severozápadní Africe) se
                                 objevují pod kódem 021 a 023 a
                                 jsou tedy statisticky vyloučeny
                                 ze Španělska.

017 BE  Belgie     Belgium                 Belgicko-lucemburská ekonomická
                                 unie (BLEU).

018 LU  Lucembursko  Luxembourg

021 XC  Ceuta     Ceuta

023 XL  Melilla    Melilla    Včetně Peňón de Vélez
                     de la Gomera, Peňón de
                     Alhucemas a ostrovy
                     Chafarinas

024 IS  Island     Iceland

028 NO  Norsko     Norway     Včetně souostroví    Souostroví Svalbard sestává
                     Svalbard a ostrova Jan  hlavně z ostrovů Špicberk,
                     Mayen          Severovýchodní země, Barentsův
                                 ostrov, Prins Karlsforland,
                                 země krále Karla a Medvědí
                                 ostrov. Norské antarktické
                                 oblasti (Bouvetův ostrov,
                                 ostrov Petra I. a země královny
                                 Maud) se objevují pod kódem
                                 890.

030 SE  Švédsko    Sweden                 Též zahrnuje ostrovy Gotland a
                                 Öland.

032 FI  Finsko     Finland    Včetně Aland       Alandy jsou též známy jako
                                 Ahvenanmaa.

037 LI  Lichtenštejnsko Liechtenstein

038 AT  Rakousko    Austria

039 CH  Švýcarsko   Switzerland  Včetně německého území
                     Büsingen a italské
                     samosprávné obce
                     Campione

041 FO  Faerské    Faeroe Islands             (Viz kód 008).
      ostrovy

043 AD  Andorra    Andorra

044 GI  Gibraltar   Gibraltar                (Viz kód 006).

045 VA  Svatý stolec  Holy See (též              Často zmiňováno jako Vatikán.
             Vatican City)

046 MT  Malta     Malta     Včetně Gozo a Comino   Souostroví se skládá z ostrovů
                                 Gozo, Comino, Cominotto a
                                 Filfola.

047 SM  San Marino   San Marino               Pevninou uzavřená republika v
                                 Itálii.

052 TR  Turecko    Turkey

053 EE  Estonsko    Estonia                 Baltská republika, nezávislá od
                                 roku 1991. Ostrovy Saaremaa a
                                 Hiiumaa jsou také součástí
                                 Estonska.

054 LV  Lotyšsko    Latvia                 Baltská republika, nezávislá od
                                 roku 1991.

055 LT  Litva     Lithuania                Baltská republika, nezávislá od
                                 roku 1991.

060 PL  Polsko     Poland

061 CZ  Česká     Czech Republic             Česko a Slovensko se utvořilo z
      republika                       Československa v roce 1993.

063 SK  Slovensko   Slovakia                (Viz kód 061).

064 HU  Maďarsko    Hungary

066 RO  Rumunsko    Romania

068 BG  Bulharsko   Bulgaria

070 AL  Albánie    Albania

072 UA  Ukrajina    Ukraine                 Do 30. června 1992 byla
                                 Ukrajina vedena pod kódem 056
                                 SSSR.

073 BY  Bělorusko   Belarus (též              Do 30. června 1992 bylo
             Belorussia)               Bělorusko vedeno pod kódem 056
                                 SSSR.

074 MD  Moldavsko   Moldova                 Do 30. června 1992 bylo
             (Republic of)              Moldavsko vedeno pod kódem 056
                                 SSSR.

075 RU  Rusko     Russian                 Ruská federace odpovídá
             Federation               dřívější Ruské sovětské
                                 federativní socialistické
                                 republice. Ta rovněž zahrnuje:
                                 enklávu Kaliningrad; Země
                                 Františka Josefa; Nová země;
                                 Severní země; Novosibiřské
                                 ostrovy; Wrangelův ostrov v
                                 Severním ledovém oceánu; Kurily
                                 a ostrov Sachalin v Tichém
                                 oceánu.

076 GE  Gruzie     Georgia                 Do 30. června 1992 byla Gruzie
                                 vedena pod kódem 056 SSSR.
                                 Gruzie se skládá ze dvou
                                 republik, Abcházie a Adžárie, a
                                 z autonomní oblasti Severní
                                 Osetie.

077 AM  Arménie    Armenia                 Do 30. června 1992 byla Arménie
                                 vedena pod kódem 056 SSSR.

078 AZ  Ázerbájdžán  Azerbaijan               Ázerbájdžán též zahrnuje
                                 Náhorní Karabašskou autonomní
                                 oblast a Nachičevanskou
                                 autonomní republiku.

079 KZ  Kazachstán   Kazakhstan               Do 30. června 1992 byl
                                 Kazachstán veden pod kódem 056
                                 SSSR.

080 TM  Turkmenistán  Turkmenistan              Do 30. června 1992 byl
                                 Turkmenistán veden pod kódem
                                 056 SSSR.

081 UZ  Uzbekistán       Uzbekistan               Do 30. června 1992 byl
                                 Uzbekistán veden pod kódem 056
                                 SSSR.

082 TJ  Tádžikistán  Tajikistan               Do 30. června 1992 byl
                                 Tádžikistán veden pod kódem 056
                                 SSSR.

083 KG  Kyrgyzstán   Kyrgyzstan               Do 30. června 1992 byl
                                 Kyrgyzstán veden pod kódem 056
                                 SSSR.

091 SI  Slovinsko   Slovenia                Do 30. června 1992 bylo
                                 Slovinsko vedeno pod kódem 048
                                 Jugoslávie. Do roku 1991 bylo
                                 Slovinsko jednou z republik
                                 Socialistické federativní
                                 republiky Jugoslávie, společně
                                 s Bosnou a Hercegovinou,
                                 Chorvatskem, Makedonií, Černou
                                 Horou a Srbskem.

092 HR  Chorvatsko   Croatia                 Do 30. června 1992 bylo
                                 Chorvatsko vedeno pod kódem 048
                                 Jugoslávie. (Viz kód 091).

093 BA  Bosna a    Bosnia and               Do 30. června 1992 byla Bosna a
      Hercegovina  Herzegovina               Hercegovina vedena pod kódem
                                 048 Jugoslávie. (Viz kód 091).
095 XK  Kosovo
096 MK  Makedonie   Former                 Do 30. června 1992 byla
             Yugoslav                Makedonie vedena pod kódem 048
             Republic of               Jugoslávie. (Viz kód 091).
             Macedonia
097 ME  Černá Hora
098 XS  Srbsko
204 MA  Maroko     Morocco

208 DZ  Alžírsko    Algeria

212 TN  Tunisko    Tunisia                 Včetně ostrova Djerba.

216 LY  Libye     Libyan Arab
             Jamahiriya
             (též Libya)

220 EG  Egypt     Egypt

224 SD  Súdán     Sudan

228 MR  Mauritánie   Mauritania

232 ML  Mali      Mali

236 BF  Burkina Faso  Burkina Faso              Dříve Horní Volta (do roku
                                 1984).
240 NE  Niger     Niger

244 TD  Čad      Chad

247 CV  Kapverdy    Cape Verde               Souostroví zahrnuje ostrovy
                                 Santo Antao, Sao Vicente, Santa
                                 Luzia, Branco, Raso, Sao
                                 Nicolau, Sal, Boa Vista,
                                 Santiago, Brava, Fogo, Rombo a
                                 Maio.

248 SN  Senegal    Senegal                 Včetně ostrova Gorée.

252 GM  Gambie     Gambia

257 GW  Guinea-Bissau Guinea-Bissau              Zahrnuje asi 60 ostrovů včetně
                                 Bijagoských ostrovů.

260 GN  Guinea     Guinea                 Guinea zahrnuje ostrovy Los
                                 blízko hlavního města Conakry.

264 SL  Sierra Leone  Sierra Leone              Včetně ostrova Sherbro.

268 LR  Libérie    Liberia

272 CI  Pobřeží    Côte d'Ivoire
      slonoviny   (též Ivory
             Coast)

276 GH  Ghana     Ghana

280 TG  Togo      Togo

284 BJ  Benin     Benin

288 NG  Nigérie    Nigeria

302 CM  Kamerun    Cameroon

306 CF  Středoafrická Central
      republika   African
             Republic

310 GQ  Rovníková   Equatorial               Rovníková Guinea se skládá z
      Guinea     Guinea                 pevninské části, Mbini (dříve
                                 Rio Muni), a ostrovní části,
                                 Bioko (dříve Fernando Póo),
                                 malého ostrova Pagalu (dříve
                                 Annobón), ostrova Corisco a
                                 ostrovů Elobeys.

311 ST  Svatý Tomáš  Sao Tomé and              Zahrnuje ostrovy Svatý Tomáš a
             Principe                malé ostrovy Pedras Tinhosa a
                                 Rolas.

314 GA  Gabon     Gabon

318 CG  Kongo     Congo

322 CD  Kongo,     Congo     Dříve Zair
      demokratická  (Democratic
      republika   Republic of
             the)

324 RW  Rwanda     Rwanda

328 BI  Burundi    Burundi

329 SH  Svatá Helena  St Helena   Kolonie Svaté Heleny:  Ostatní ostrovy souostroví
                     Ascension a Tristan da  Tristan da Cunha jsou Gough,
                     Cunha          Inaccessible a Nightingale.
                                 (Viz kód 006).

330 AO  Angola     Angola     Včetně území Cabinda   Enkláva Cabinda je ohraničena
                                 Kongem, Konžskou demokratickou
                                 republikou a Atlantským
                                 oceánem.

334 ET  Etiopie    Ethiopia

336 ER  Eritrea    Eritrea                 Zahrnuje Dahlacké ostrovy.

338 DJ  Džibutsko   Djibouti

342 SO  Somálsko    Somalia

346 KE  Keňa      Kenya

350 UG  Uganda     Uganda

352 TZ  Tanzanie    Tanzania    Tanganika, Zanzibar a  Hlavními ostrovy jsou Zanzibar,
             (United    Pemba          Pemba a Mafia. Tanganika je
             Republic of)              pevninská část Tanzanie.

355 SC  Seychely    Seychelles   Mahé, Silhouette,    Souostroví ze 115 ostrovů a
                     Praslin (včetně La    ostrůvků. Ostrov Desroches je
                     Digue), Frégate,     část souostroví Amiranty a
                     Mamelles a Récifs, Bird ostrovy Farquhar patří k
                     a Denis, Plate a     ostrovům Providence; ostrovy
                     Coetivy, Amiranty,    Aldabra sestávají z ostrova
                     Alphonse, Providence a  Aldabra, Assumption, Astove a
                     ostrovy Aldabra     ostrovů Cosmoledo. Saint-
                                 Pierre, Cerf, Félicité,
                                 Curieuse, Aride a Nord Islands.

357 IO  Britské    British Indian Čagoské ostrovy     Čagoské ostrovy, britské území
      indickooceáns Ocean                  od roku 1965, jsou též známy
      ké území    Territory                jako Oil ostrovy.

366 MZ  Mosambik    Mozambique

370 MG  Madagaskar   Madagascar               Zahrnuje ostrov Nosy-Be.

373 MU  Mauricius   Mauritius   Mauricius, Rodrigues,
                     ostrovy Agalega a
                     Cargados Carajos Shoals
                     (St Brandon Islands)

375     KM  Komory     Comoros    Grande Comore, Anjouan  Grande-Comore (nebo Njazidja),
                     a Mohéli         Anjouan (Nzwani) a Mohéli
                                 (Mwali); souostroví zahrnuje i
                                 čtvrtý ostrov, Mayotte (viz kód
                                 377).

377 YT  Mayotte    Mayotte    Grande-Terre a Pamanzi  Též nazýváno Mahoré (Maoré).
                                 Mayotte je část souostroví
                                 Komory. (Viz kód 001).

378 ZM  Zambie     Zambia

382 ZW  Zimbabwe    Zimbabwe

386 MW  Malawi     Malawi

388 ZA  Jihoafrická  South Africa
      republika

389 NA  Namibie    Namibia                 Nezávislá od roku 1990; dříve
                                 část Jižní Afriky.

391 BW  Botswana    Botswana

393 SZ  Svazijsko   Swaziland                Též nazýváno Ngwane.

395 LS  Lesotho    Lesotho                 Pevninou uzavřené království v
                                 Jižní Africe.

400 US  Spojené státy United States Včetně Portorika     Zahrnuje Aljašku, Havajské
                                 ostrovy a ostrov Navassa (do
                                 roku 1994 veden pod kódem 810).
                                 USA jsou odpovědné za
                                 následující území: Portoriko,
                                 Marshallovy ostrovy (kód 824),
                                 Mikronésie (kód 823) a
                                 republika Palau (kód 825),
                                 státy ve "volné asociaci" s
                                 USA; Americká Samoa a Guam (viz
                                 kód 810: Americká Oceánie) a
                                 Americké Panenské ostrovy (viz
                                 kód 457). Kromě Portorika
                                 jmenovaná území nejsou
                                 statisticky částí USA.
                                 Portoriko se skládá z ostrovů
                                 Portoriko, Mona, Vieques a
                                 Culebra.

404 CA  Kanada     Canada                 Zahrnuje Kanadské arktické
                                 souostroví, Baffinův,
                                 Viktoriin, Ellesmerův, Banksův,
                                 Melvillův ostrov a ostrovy
                                 Devon a Axel Heiberg.

406 GL  Grónsko    Greenland                Grónsko má statut vnitřní
                                 autonomie. (Viz kód 008).

408 PM  Svatý Pierre  St Pierre and              Francouzské územní
      a Miquelon   Miquelon                společenství. (Viz kód 001).

412 MX  Mexiko     Mexico

413 BM  Bermudy    Bermuda                 Hlavními ostrovy jsou Great
                                 Bermuda (též ostrov Main),
                                 Somerset, Ireland, St George,
                                 St David a Boaz (viz kód 006).

416 GT  Guatemala   Guatemala

421 BZ  Belize     Belize                 Zahrnuje ostrovy Turneffe a
                                 Ambergris Cay.

424 HN  Honduras    Honduras    Včetně ostrovů Swan   Zahrnuje ostrovy Bahia.

428 SV  Salvador    El Salvador

432 NI  Nikaragua   Nicaragua   Včetně ostrovů Corn

436 CR  Kostarika   Costa Rica

442 PA  Panama     Panama     Včetně dřívějšího    Zahrnuje souostroví Las Perlas
                     Průplavového pásma    a ostrovy El Rey a Coiba.

446 AI  Anguilla    Anguilla

448 CU  Kuba      Cuba                  Kuba se skládá z hlavního
                                 ostrova (Kuba), Camagüey,
                                 Sabana, Los Jardines de la
                                 Reina a Juventud (dříve Pinos),
                                 souostroví Los Canarreosa a Los
                                 Colorados.

449 KN  Svatý Kryštof St Kitts and              Zahrnuje ostrovy St Christopher
      a Nevis    Nevis                  a Nevis.

452 HT  Haiti     Haiti                  Haiti se skládá ze západní
                                 části ostrova Hispaniola a
                                 ostrovů Gonave, Tortue, Vache a
                                 Grande Cayemite.

453 BS  Bahamy     Bahamas                 Souostroví zahrnuje v první
                                 řadě Bimini, New Providence,
                                 Andros, Eleuthera, Grand
                                 Bahama, Great Abaco, Great
                                 Inagua, Harbour, Long,
                                 Mayaguana a San Salvador.

454 TC  Turks a    Turks and                Ostrovy Turks se skládají v
      Caicos     Caicos Islands             první řadě z Grand Turk a Salt
                                 Cay (viz kód 006).

456 DO  Dominikánská  Dominican                Skládá se z východní části
      republika   Republic                ostrova Hispaniola a ostrova
                                 Saona.

457 VI  Americké    Virgin Islands             Tři hlavní ostrovy jsou St
      Panenské    (U.S.)                 Thomas, St John a St Croix.
      ostrovy                        (Viz kód 400).

459 AG  Antigua a   Antigua and               Včetně ostrova Redonda.
      Barbuda    Barbuda

460 DM  Dominika    Dominica

463 KY  Kajmanské   Cayman Islands             Souostroví zahrnuje Grand
      ostrovy                        Cayman, Little Cayman a Cayman
                                 Brac. (Viz kód 006).

464 JM  Jamajka    Jamaica

465 LC  Svatá Lucie  St Lucia

467 VC  Svatý Vincenc St Vincent   Včetně severních     Ostrovy severních Grenadin
      a Grenadiny          Grenadin         zahrnují Bequia, Canouan,
                                 Mustique, Mayreau a Union
                                 Islands.

468 VG  Britské    Virgin Islands             Souostroví se skládá hlavně z
      Panenské    (British)                ostrovů Tortola, Virgin Gorda,
      ostrovy                        Anegada, Jost Van Dyke, Peter a
                                 Salt.

469 BB  Barbados    Barbados

470 MS  Montserrat   Montserrat               Část Závětrných ostrovů Malých
                                 Antil. (Viz kód 006).

472 TT  Trinidad a   Trinidad and
      Tobago     Tobago

473 GD  Grenada    Grenada    Včetně jižních Grenadin Ostrovy jižních Grenadin
                                 zahrnují Carriacou a Petit
                                 Martinique Islands.

474 AW  Aruba     Aruba                  Umístěna v Malých Antilech, má
                                 poloautonomní statut od roku
                                 1986.

478 AN  Nizozemské   Netherlands  Ostrovy Bonaire,     Ostrovy Bonaire a Curacao jsou
      Antily     Antilles    Curacao, Sint      částí Závětrných ostrovů. Sint
                     Eustatius, Saba a Sint  Maarten, Saba a Sint Eustatius
                     Maarten (jižní část)   jsou částí Návětrných ostrovů.
                                 Autonomním územím Nizozemska od
                                 roku 1954.

480 CO  Kolumbie    Colombia

484 VE  Venezuela   Venezuela                Včetně ostrova Margarita.

488 GY  Guyana     Guyana                 Dříve Britská Guyana.
    
492 SR  Surinam    Surinam                 Dříve Holandská Guyana.

500 EC  Ekvádor    Ecuador    Včetně Galapág      Též zahrnuje ostrov Isabela.

504 PE  Peru      Peru

508 BR  Brazílie    Brazil

512 CL  Chile     Chile                  Též zahrnuje ostrov Chiloé,
                                 Wellington, souostroví Chonos,
                                 západní část Ohňové země,
                                 ostrovy Juana Fernandeze,
                                 Velikonoční ostrov a ostrov
                                 Sala y Gómez.

516 BO  Bolívie    Bolivia

520 PY  Paraguay    Paraguay

524 UY  Uruguay    Uruguay

528 AR  Argentina   Argentina                Včetně území Tierra del Fuego
                                 (východní část ostrova Ohňová
                                 země a několik malých ostrovů,
                                 včetně ostrova Isla de los
                                 Estados).

529 FK  Falklandy   Falkland                Též známy jako Malvíny,
             Islands                 sestávající ze Západního a
                                 Východního Falklandu. (Viz kód
                                 006).

600 CY  Kypr      Cyprus

604 LB  Libanon    Lebanon

608 SY  Sýrie     Syrian Arab
             Republic (též
             Syria)

612 IQ  Irák      Iraq

616 IR  Írán      Iran (Islamic
             Republic of)
             (též Iran)

624 IL  Izrael     Israel

625 PS  Okupované   Occupied    Západní břeh zahrnuje
      palestinské  Palestinian  Východní Jeruzalém
      území     Territory

626 TL  Východní Timor East Timor

628 JO  Jordánsko   Jordan

632 SA  Saúdská    Saudi Arabia
      Arábie

636 KW  Kuvajt     Kuwait                 Též zahrnuje ostrovy Bubiyan,
                                 Warba a Faylaka.

640 BH  Bahrajn    Bahrain                 Skládá se z 33 ostrovů,
                                 nejvýznamnějšími jsou Bahrajn,
                                 Muharrak a Sitra.

644 QA  Katar     Qatar

647 AE  Spojené    United Arab  Abu Dhabi, Dubai,
      arabské    Emirates    Sharjah, Ajman, Umm Al-
      emiráty            Qaiwain, Ras al-Khaimah
                     a Fujairah

649 OM  Omán      Oman

653 YE  Jemen     Yemen     Dříve Severní Jemen a  Včetně ostrovů Kamaran, Perim a
                     Jižní Jemen       Sokotra.

660 AF  Afghánistán  Afghanistan

662 PK  Pákistán    Pakistan

664 IN  Indie     India     Včetně Sikkimu      Včetně ostrovů Lakadivy,
                                 Minicoy a Amindivi, ostrovů
                                 Andamany a Nikobary.

666 BD  Bangladéš   Bangladesh

667 MV  Maledivy    Maldives

669 LK  Srí Lanka   Sri Lanka                Srí Lanka byla dříve nazývána
                                 Cejlon.

672 NP  Nepál     Nepal

675 BT  Bhútán     Bhutan

676 MM  Myanmar    Myanmar (též  Dříve Barma
             Burma)

680 TH  Thajsko    Thailand

684 LA  Laos      Lao People's
             Democratic
             republic (též
             Laos)

690 VN  Vietnam    Viet Nam

696 KH  Kambodža    Cambodia

700 ID  Indonésie   Indonesia                Souostroví zahrnuje ostrovy
                                 Sumatra, Jáva, Bali, Flores a
                                 Timor, část Bornea
                                 (Kalimantan), Sulawesi
                                 (Celebes) a západní část Nové
                                 Guineje (Irian Jaya).

701 MY  Malajsie    Malaysia    Poloostrovní Malajsie a Sabah a Sarawak jsou umístěny v
                     východní Malajsie    severozápadní části Bornea.
                     (Sabah, Sarawak a
                     Labuan)

703 BN  Brunej     Brunei                 Úředně nazývána Negara Brunei
      Darussalam   Darussalam               Darussalam. Umístěna na ostrově
             (též Brunei)              Borneo.

706 SG  Singapur    Singapore

708 PH  Filipíny    Philippines               Základními ostrovy jsou Luzon,
                                 Mindanao, Visayas a Palawan.

716 MN  Mongolsko   Mongolia

720 CN  Čína      China

724 KP  Korea,     Korea
      lidově     (Democratic
      demokratická  People's
      republika   republic of)
             (též North
             Korea)

728 KR  Korea     Korea                  Včetně ostrova Čedžu.
             (Republic of)
             (též South
             Korea)

732 JP  Japonsko    Japan                  Zahrnuje čtyři hlavní ostrovy:
                                 Hokkaidó, Honšú, Šikoku a
                                 Kjúšú.

736 TW  Tchaj-wan   Taiwan                 Dříve Formosa. Včetně ostrovů
                                 Penghu či Peskadory a Quemoy a
                                 Matsu.

740 HK  Hongkong    Hong Kong                Převeden pod svrchovanost Číny
                                 v roce 1997. Hongkong lze
                                 rozdělit na tři zóny: ostrov
                                 Hongkong; pevninský poloostrov
                                 Kowloon a ostrov Stoncutters;
                                 Nová teritoria a ostrov Lantao.

743 MO  Macao     Macao                  Od roku 1999 speciální
                                 administrativní území
                                 Číny, umístěné západně od
                                 Hongkongu na jihovýchodním
                                 pobřeží Číny. (Viz kód 010).

800 AU  Austrálie   Australia                Kokosové ostrovy, Vánoční
                                 ostrov, Heardův ostrov a
                                 McDonaldovy ostrovy a ostrov
                                 Norfolk jsou vedeny jako
                                 Australská Oceánie pod kódem
                                 802.

801 PG  Papua Nová   Papua New   Včetně Nové Británie,  Nová Británie, Nové Irsko, Nový
      Guinea     Guinea     Nového Irska, Lavongai, Hannover, ostrovy Duke of York
                     ostrovů Admiralitních,  a Admiralty zahrnuje
                     Bougainville, Buka,   Bismarckovo souostroví.
                     ostrovů Green,
                     d'Entrecasteaux,
                     Trobriand, Woodlark a
                     souostroví Louisiady se
                     svými dependencemi

803 NR  Nauru     Nauru

804 NZ  Nový Zéland  New Zealand  Bez Rossovy dependence  Včetně ostrovů Chathamských,
                     (Antarktida)       Kermadekových, Tříkrálových,
                                 Aucklandských, Campbellova,
                                 Protinožců, Bounty a ostrovů
                                 Snares. Jiné ostrovy Pacifiku
                                 (Tokelau, Niue a Cookovy
                                 ostrovy) spravovány Novým
                                 Zélandem jsou vedeny pod kódem
                                 814.

806 SB  Šalamounovy  Solomon
      ostrovy    Islands

807 TV  Tuvalu     Tuvalu                 Hlavním atolem je Fongafale.

809 NC  Nová      New Caledonia Dependence Nové     Jiná dependence: ostrov
      Kaledonie           Kaledonie: ostrov    Surprise. Ostrovy Loyalty
                     Pines, Loyalty, Huon,  zahrnují Maré, Lifu a Uvea.
                         Belep, ostrovy      (Viz kód 001).
                     Chesterfieldovy a
                     ostrov Walpole

811 WF  Wallis a    Wallis and   Včetně Alofi       Uvea je největší z Wallisových
      Futuna     Futuna                 ostrovů. Futuna a Alofi
                                 zahrnuje ostrovy Horn. (Viz kód
                                 001).

812 KI  Kiribati    Kiribati                Souostroví se skládá z ostrovů
                                 Gilbertových, Phoenix, Line a
                                 Banaba (či Ocean).

813 PN  Pitcairn    Pitcairn    Včetně ostrovů      Pod soudními úřady Britského
                     Henderson, Ducie a Oeno vysokého komisaře. (Viz kód
                                 006).

815 FJ  Fidži     Fiji                  Hlavními ostrovy jsou Viti Levu
                                 a Vanua.

816 VU  Vanuatu    Vanuatu                 Čtyři největší ostrovy jsou
                                 Espiritu Santo, Malekula, Efate
                                 a Tanna.

817 TO  Tonga     Tonga                  V první řadě se skládá z
                                 ostrovů Vava'u a Niu, Ha'apai a
                                 Tongatapu, písečného ostrova
                                 Eua.

819 WS  Samoa     Samoa                  Souostroví zahrnuje především
                                 ostrovy Savai'i, Upolu, Apolima
                                 a Manono.

820 MP  Severní    Northern                Hlavními ostrovy jsou Saipan,
      Mariany    Mariana                 Tinian a Rota.
             Islands

822 PF  Francouzská  French     Ostrovy Markézy,     Ostrovy Společnosti (z nichž
      Polynésie   Polynesia   Společnosti a      Tahiti je nejdůležitější)
                     Gambierovy, souostroví  zahrnují skupiny ostrovů
                     Tubuai a Tuamotu,    Návětrných a Závětrných.
                     ostrov Clipperton    Ostrovy Gambierovy či
                                 Mangareva. Souostroví Tubuai
                                 zahrnuje Tubuai, Rimatara,
                                 Rurutu, Raivavaé a Rapa Iti.
                                 Ostrov Clipperton, neobývaný
                                 atol blízko pobřeží Mexika.
                                 (Viz kód 001).

823 FM  Mikronésie   Micronesia   Yap, Kosrae, Chuuk,   Pohnpei (či Ponape), Chuuk
             (Federated   Pohnpei         (dříve Truk). (Viz kód 400).
             States of)

824 MH  Marshallovy  Marshall                Souostroví zahrnuje ostrovy
      ostrovy    Islands                 Ratak a Ralik. (Viz kód 400).

825 PW  Palau     Palau                  Palau zahrnuje 26 ostrovů,
                                 včetně ostrovů Koror a
                                 Babelthuap. (Viz kód 400).

830 AS  Americká    American    Americká Samoa      Souostroví Americká Samoa se
      Samoa     Samoa                  skládá z ostrovů Tutuila,
                                 Aunu'u, Ofu, Ta'u, Olosega,
                                 Rose a Swains. (Viz kód 400).

831 GU  Guam      Guam      Guam,          Guam je nejjižnějším ostrovem
                                 souostroví Mariany.

832 UM  Menší odlehlé United States menší odlehlé americké
      ostrovy    Minor Outlying ostrovy (Baker, Howland,
      USA      Islands    Jarvis, Johnston, Kingman
                     Reef, Midway, Palmyra
                     a Wake)

833 CC  Kokosové    Cocos Islands Kokosové ostrovy
      ostrovy

834 CX  Vánoční    Christmas   Vánoční ostrov
      ostrov     Island

835 HM  Heardův ostrov Heard Island  Heardův ostrov a
      a McDonaldovy and McDonald  McDonaldovy ostrovy,
      ostrovy    Island

836 NF  Norfolk    Norfolk Island Ostrov Norfolk

837 CK  Cookovy    Cook Islands  Cookovy ostrovy
      ostrovy

838 NU  Niue      Niue Island  Ostrov Niue,

839 TK  Tokelau    Tokelau    Ostrov Tokelau
             Islands

891 AQ  Antarktida   Antarctica   Antarktida        Antarktida
                                 - zahrnuje oblasti umístěné
                                 jižně od 60 stupňů jižní
                                 zeměpisné šířky, především:
                                 norská antarktická území - země
                                 královny Maud a ostrov Petra
                                 I.; Britské antarktické území
                                 zahrnuje ostrovy Jižní
                                 Shetlandy (Deception, Elephant
                                 a King George), Jižní Orkneje
                                 (Laurie a Coronation) a část
                                 antarktického kontinentu včetně
                                 Antarktického poloostrova;
                                 Rossova dependence spravovaná
                                 Novým Zélandem; Australská
                                 antarktická oblast;
                                 - nezahrnuje: Francouzská jižní
                                 území, Bouvetův ostrov, Jižní
                                 Georgie a Jižní Sandwichovy
                                 ostrovy


892 BV  Bouvetův    Bouvet Island
      ostrov

893 GS  Jižní Georgie South Georgia Jižní Georgie a     Georgia a Jižní Sandwichovy
      a Jižní    and South   Jižní Sandwichovy    ostrovy byly od roku 1985
      Sandwichovy  Sandwich    ostrovy         britským závislým územím (před
      ostrovy    Islands                 rokem 1992 pod kódem
                                 Falklandských ostrovů).

894 TF  Francouzská  French     Kergueleny, ostrov
      jižní území  Southern    Amsterdam, St. Paul,
             Territories  Crozetovo souostroví
------------------------------------------------------------------------------- ------------------

950    Rezervy a           Dobrovolný        Rezervy: zásobování potravinami
či     zásoby                         a vybavením (zařízením).
                                 "Rezervy" různých výrobků pro
                                 spotřebu posádkou nebo
                                 cestujícími plavidel nebo
                                 letadel. "Zásoby" různých
                                 produktů, jako olej a pohonné
                                 hmoty, potřebné pro správnou
                                 funkci strojů a ostatního
                                 vybavení plavidel nebo letadel.

951    Rezervy a           Dobrovolný
      zásoby v
      souvislosti s
      výměnou zboží
      uvnitř státu

952    Rezervy a           Dobrovolný
      zásoby v
      souvislosti s
      obchodem se
      zeměmi
      "třetího
      světa"

958 QU  Státy a území         Dobrovolný        Jestliže nemůže být určen původ
či     nevymezené                       zboží, může být použit kód 958.
                                 Jestliže typ obchodu může být
                                 určen (uvnitř státu nebo se
                                 zeměmi "třetího světa"), může
                                 být použit kód 959 nebo 960.

959 QV  Státy a území         Dobrovolný
      nevymezené v
      souvislosti s
      obchodem
      uvnitř
      Společenství


960 QW  Státy a území         Dobrovolný
          nevymezené v
      souvislosti s
      obchodem s
      třetími zeměmi

977 QX  Státy a území         Dobrovolný        Jestliže původ zboží nemůže být
či     neuveřejněné                      určen z důvěrných komerčních či
      z komerčních                      vojenských důvodů, může být
      či vojenských                     použit kód 977. Jestliže typ
      důvodů                         obchodu může být určen (uvnitř
                                 státu nebo se zeměmi "třetího
                                 světa"), může být použit kód
                                 978 nebo 979.

978 QY  Státy a území         Dobrovolný
      nevymezené v
      souvislosti s
      obchodem
      uvnitř
      Společenství

979 QZ  Státy a území         Dobrovolný
      nevymezené v
      souvislosti s
      obchodem s
      třetími zeměmi
999 EU  Evropské společenství
B. Abecední uspořádání podle českého názvu země
(Popis, sledování a vývoj je uveden pouze u geonomenklatury řazené podle numerického kódu)
Kódy Český název         Anglický název
------------------------------------------------------------------
660  AF   Afghánistán      Afghanistan
070  AL   Albánie        Albania
208  DZ   Alžírsko       Algeria
830  AS   Americká Samoa    American Samoa
457  VI   Americké Panenské   Virgin Islands (U.S.)
       ostrovy
043  AD   Andorra        Andorra
330  AO   Angola        Angola
446  AI   Anguilla       Anguilla
891  AQ   Antarktida      Antarctica
459  AG   Antigua a Barbuda   Antigua and Barbuda
528  AR   Argentina       Argentina
077  AM   Arménie        Armenia
474  AW   Aruba         Aruba
800  AU   Austrálie       Australia
078  AZ   Ázerbájdžán      Azerbaijan
453  BS   Bahamy        Bahamas
640  BH   Bahrajn        Bahrain
666  BD   Bangladéš       Bangladesh
469  BB   Barbados       Barbados
017  BE   Belgie        Belgium
421  BZ   Belize        Belize
073  BY   Bělorusko       Belarus (též Belorussia)
284  BJ   Benin         Benin
413  BM   Bermudy        Bermuda
675  BT   Bhútán        Bhutan
516  BO   Bolívie        Bolivia
093  BA   Bosna a Hercegovina  Bosnia and Herzegovina
391  BW   Botswana       Botswana
892  BV   Bouvetův ostrov    Bouvet Island
508  BR   Brazílie       Brazil
357  IO   Britské        British Indian Ocean Territory
       indickooceánské území
468  VG   Britské Panenské   Virgin Islands (British)
       ostrovy
703  BN   Brunej Darussalam   Brunei Darussalam (též Brunei)
068  BG   Bulharsko       Bulgaria
236  BF   Burkina Faso     Burkina Faso
328  BI   Burundi        Burundi
021  XC   Ceuta         Ceuta
837  CK   Cookovy ostrovy    Cook Islands
244  TD   Čad          Chad
097  ME   Černá Hora
061  CZ   Česká republika    Czech Republic
720  CN   Čína         China
008  DK   Dánsko        Denmark
460  DM   Dominika       Dominica
456  DO   Dominikánská     Dominican Republic
       republika
338  DJ   Džibutsko       Djibouti
220  EG   Egypt         Egypt
500  EC   Ekvádor        Ecuador
336  ER   Eritrea        Eritrea
053  EE   Estonsko       Estonia
334  ET   Etiopie        Ethiopia
999  EU   Evropské
       společenství
041  FO   Faerské ostrovy    Faeroe Islands
529  FK   Falklandy       Falkland Islands
815  FJ   Fidži         Fiji
708  PH   Filipíny       Philippines
032  FI   Finsko        Finland
001  FR   Francie        France
894  TF   Francouzská jižní   French Southern
       území         Territories
822  PF   Francouzská Polynésie French Polynesia
314  GA   Gabon         Gabon
252  GM   Gambie        Gambia
276  GH   Ghana         Ghana
044  GI   Gibraltar       Gibraltar
473  GD   Grenada        Grenada
406  GL   Grónsko        Greenland
076  GE   Gruzie        Georgia
831  GU   Guam         Guam
416  GT   Guatemala       Guatemala
260  GN   Guinea        Guinea
257  GW   Guinea-Bissau     Guinea-Bissau
488  GY   Guyana        Guyana
452  HT   Haiti         Haiti
835  HM   Heardův ostrov a   Heard Island and
       McDonaldovy ostrovy  McDonald Islands
424  HN   Honduras       Honduras
740  HK   Hongkong       Hong Kong
512  CL   Chile         Chile
092  HR   Chorvatsko      Croatia
664  IN   Indie         India
700  ID   Indonésie       Indonesia
612  IQ   Irák         Iraq
616  IR   Írán         Iran (Islamic Republic of) (též
                  Iran)
007  IE   Irsko         Ireland
024  IS   Island        Iceland
005  IT   Itálie        Italy
624  IL   Izrael        Israel
464  JM   Jamajka        Jamaica
732  JP   Japonsko       Japan
653  YE   Jemen         Yemen
388  ZA   Jihoafrická republika South Africa
893  GS   Jižní Georgie a Jižní South Georgia and
       Sandwichovy ostrovy  South Sandwich Islands
628  JO   Jordánsko       Jordan
463  KY   Kajmanské ostrovy   Cayman Islands
696  KH   Kambodža       Cambodia
302  CM   Kamerun        Cameroon
404  CA   Kanada        Canada
247  CV   Kapverdy       Cape Verde
644  QA   Katar         Qatar
079  KZ   Kazachstán      Kazakhstan
346  KE   Keňa         Kenya
812  KI   Kiribati       Kiribati
833  CC   Kokosové ostrovy   Cocos Islands
480  CO   Kolumbie       Colombia
375  KM   Komory        Comoros
318  CG   Kongo         Congo
322  CD   Kongo, demokratická  Congo (Democratic Republic of the)
       republika
728  KR   Korea         Korea (Republic of)
                  (též South Korea)
724  KP   Korea, lidově     Korea (Democratic People's republic
       demokratická     of)
       republika       (též North Korea)
095  XK   Kosovo
436  CR   Kostarika       Costa Rica
448  CU   Kuba         Cuba
636  KW   Kuvajt        Kuwait
600  CY   Kypr         Cyprus
083  KG   Kyrgyzstán      Kyrgyzstan
684  LA   Laos         Lao People's Democratic republic
                  (též Laos)
395  LS   Lesotho        Lesotho
604  LB   Libanon        Lebanon
268  LR   Libérie        Liberia
216  LY   Libye         Libyan Arab Jamahiriya (též Libya)
037  LI   Lichtenštejnsko    Liechtenstein
055  LT   Litva         Lithuania
054  LV   Lotyšsko       Latvia
018  LU   Lucembursko      Luxembourg
743  MO   Macao         Macao
370  MG   Madagaskar      Madagascar
064  HU   Maďarsko       Hungary
096  MK   Makedonie       Former Yugoslav Republic of
                  Macedonia
701  MY   Malajsie       Malaysia
386  MW   Malawi        Malawi
667  MV   Maledivy       Maldives
232  ML   Mali         Mali
046  MT   Malta         Malta
204  MA   Maroko        Morocco
824  MH   Marshallovy ostrovy  Marshall Islands
373  MU   Mauricius       Mauritius
228  MR   Mauritánie      Mauritania
377  YT   Mayotte        Mayotte
023  XL   Melilla        Melilla
832  UM   Menší odlehlé ostrovy United States Minor Outlying
       USA          Islands
412  MX   Mexiko        Mexico
823  FM   Mikronésie      Micronesia (Federated States of)
074  MD   Moldavsko       Moldova (Republic of)
716  MN   Mongolsko       Mongolia
470  MS   Montserrat      Montserrat
366  MZ   Mosambik       Mozambique
676  MM   Myanmar        Myanmar (též Burma)
389  NA   Namibie        Namibia
803  NR   Nauru         Nauru
004  DE   Německo        Germany
672  NP   Nepál         Nepal
240  NE   Niger         Niger
288  NG   Nigérie        Nigeria
432  NI   Nikaragua       Nicaragua
838  NU   Niue         Niue Island
478  AN   Nizozemské Antily   Netherlands Antilles
003  NL   Nizozemsko      Netherlands
836  NF   Norfolk        Norfolk Island
028  NO   Norsko        Norway
809  NC   Nová Kaledonie    New Caledonia
804  NZ   Nový Zéland      New Zealand
625  PS   Okupované     palestinské Occupied Palestinian
       území         Territory
649  OM   Omán         Oman
662  PK   Pákistán       Pakistan
825  PW   Palau         Palau
442  PA   Panama        Panama
801  PG   Papua Nová Guinea   Papua New Guinea
520  PY   Paraguay       Paraguay
504  PE   Peru         Peru
813  PN   Pitcairn       Pitcairn
272  CI   Pobřeží slonoviny   Côte d'Ivoire (též Ivory Coast)
060  PL   Polsko        Poland
010  PT   Portugalsko      Portugal
038  AT   Rakousko       Austria
950     Rezervy a zásoby
či
951     Rezervy a zásoby v
       souvislosti s výměnou
       zboží uvnitř státu
952     Rezervy a zásoby v
       souvislosti s
       obchodem se zeměmi
       "třetího světa"
310  GQ   Rovníková Guinea   Equatorial Guinea
066  RO   Rumunsko       Romania
075  RU   Rusko         Russian Federation
324  RW   Rwanda        Rwanda
009  GR   Řecko         Greece
428  SV   Salvador       El Salvador
819  WS   Samoa         Samoa
047  SM   San Marino      San Marino
632  SA   Saúdská Arábie    Saudi Arabia
248  SN   Senegal        Senegal
820  MP   Severní Mariany    Northern Mariana Islands
355  SC   Seychely       Seychelles
264  SL   Sierra Leone     Sierra Leone
706  SG   Singapur       Singapore
063  SK   Slovensko       Slovakia
091  SI   Slovinsko       Slovenia
342  SO   Somálsko       Somalia
647  AE   Spojené arabské    United Arab Emirates
       emiráty
400  US   Spojené státy     United States
006  GB   Spojené království  United Kingdom
098  XS   Srbsko
669  LK   Srí Lanka       Sri Lanka
958  QU   Státy a území
či      nevymezené
959  QV   Státy a území
       nevymezené v
       souvislosti s obchodem
       uvnitř Společenství
960  QW   Státy a území
       nevymezené v
       souvislosti s
       obchodem s třetími
       zeměmi
977  QX   Státy a území
či      neuveřejněné z
       komerčních či
       vojenských důvodů
978  QY   Státy a území
       nevymezené v
       souvislosti s obchodem
       uvnitř Společenství
979  QZ   Státy a území
       nevymezené v
       souvislosti s
       obchodem s třetími
       zeměmi
306  CF   Středoafrická     Central African Republic
       republika
224  SD   Súdán         Sudan
492  SR   Surinam        Surinam
329  SH   Svatá Helena     St Helena
465  LC   Svatá Lucie      St Lucia
449  KN   Svatý Kryštof a Nevis St Kitts and Nevis
408  PM   Svatý Pierre a    St Pierre and Miquelon
       Miquelon
045  VA   Svatý stolec     Holy See (též Vatican City)
311  ST   Svatý Tomáš      Sao Tomé and Principe
467  VC   Svatý Vincenc     St Vincent
       a Grenadiny
393  SZ   Svazijsko       Swaziland
608  SY   Sýrie         Syrian Arab Republic (též Syria)
806  SB   Šalamounovy ostrovy  Solomon Islands
011  ES   Španělsko       Spain
030  SE   Švédsko        Sweden
039  CH   Švýcarsko       Switzerland
082  TJ   Tádžikistán      Tajikistan
352  TZ   Tanzanie       Tanzania (United Republic of)
680  TH   Thajsko        Thailand
736  TW   Tchaj-wan       Taiwan
280  TG   Togo         Togo
839  TK   Tokelau        Tokelau Islands
817  TO   Tonga         Tonga
472  TT   Trinidad a Tobago   Trinidad and Tobago
212  TN   Tunisko        Tunisia
052  TR   Turecko        Turkey
080  TM   Turkmenistán     Turkmenistan
454  TC   Turks a Caicos    Turks and Caicos Islands
807  TV   Tuvalu        Tuvalu
350  UG   Uganda        Uganda
072  UA   Ukrajina       Ukraine
524  UY   Uruguay        Uruguay
081  UZ   Uzbekistán      Uzbekistan
834  CX   Vánoční ostrov    Christmas Island
816  VU   Vanuatu        Vanuatu
484  VE   Venezuela       Venezuela
690  VN   Vietnam        Viet Nam
626  TL   Východní Timor    East Timor
811  WF   Wallis a Futuna    Wallis and Futuna
378  ZM   Zambie        Zambia
382  ZW   Zimbabwe       Zimbabwe

2. GEOGRAFICKÉ ZÓNY
A. Přehled geografických zón
Kód        Český název            Anglický název
------------------------------------------------------------------------------- --------------
5000       Svět                World

   5100       Evropa               Europe

      5110       Evropská unie            European Union

      5190       Ostatní evropské státy       Other European countries

   5200       Afrika               Africa

      5210       Severní Afrika           North Africa

      5290       Ostatní africké státy        Other African countries

   5300       Amerika               America

      5310       Severní Amerika           North America

      5320       Střední Amerika a Karibik      Central America and Caribbean

      5330       Jižní Amerika            South America

   5400       Asie                Asia

      5410       Země Blízkého a Středního      Near and Middle Eastern
               východu               countries

      5490       Ostatní asijské země        Other Asian countries

   5500       Oceánie a Polární oblasti      Oceania and Polar regions

      5510       Austrálie a Nový Zéland       Australia and New Zealand

      5590       Ostatní země Oceánie a       Other countries of Oceania and
               Polárních oblastí          Polar regions

   5900       Různé země (nespecifikované a    Miscellaneous (countries not
            nevymezené)             specified) and countries not
                              determined

      5910       Různé země             Miscellaneous (countries not
               (nespecifikované)          specified) intra
               uvnitř

      5920       Různé země (nespecifikované)    Miscellaneous (countries not
               mimo seznam             specified) extra

      5990       Různé země (nespecifikované a    Miscellaneous (countries not
               nevymezené)             specified) not determined

B. Uspořádání zemí do geografických zón
Poznámka: Geografická pásma se navzájem nepřekrývají (jeden stát nemůže být tedy zařazen ve více zónách)
Kód  Český název          Anglický název
------------------------------------------------------------------
5000  Svět              World

 5100 Evropa             Europe
 5200 Afrika             Africa
 5300 Amerika            America
 5400 Asie              Asia
 5500 Oceánie a Polární oblasti   Oceania and Polar regions
 5900 Různé země (nespecifikované a Miscellaneous (countries not
    nevymezené)          specified) and countries not
                   determined

5100  Evropa             Europe

 5110 Evropská unie         European Union
 5190 Ostatní evropské státy     Other European countries


5110  Evropská unie         European Union

  001 Francie            France
  003 Nizozemsko           Netherlands
  004 Německo            Germany
  005 Itálie             Italy
  006 Spojené království       United Kingdom
  007 Irsko             Ireland
  008 Dánsko             Denmark
  009 Řecko             Greece
  010 Portugalsko          Portugal
  011 Španělsko           Spain
  017 Belgie             Belgium
  018 Lucembursko          Luxembourg
  030 Švédsko            Sweden
  032 Finsko             Finland
  038 Rakousko            Austria
 5910 Různé země (nespecifikované)  Miscellaneous (countries not
    uvnitř             specified) intra

5190  Ostatní evropské státy     Other European countries

  024 Island             Iceland
  028 Norsko             Norway
  037 Lichtenštejnsko        Liechtenstein
  039 Švýcarsko           Switzerland
  041 Faerské ostrovy        Faeroe Islands
  043 Andorra            Andorra
  044 Gibraltar           Gibraltar
  045 Svatý stolec          Holy See
  046 Malta             Malta
  047 San Marino           San Marino
  052 Turecko            Turkey
      053 Estonsko            Estonia
  054 Lotyšsko            Latvia
  055 Litva             Lithuania
  060 Polsko             Poland
  061 Česká republika        Czech Republic
  063 Slovensko           Slovakia
  064 Maďarsko            Hungary
  066 Rumunsko            Romania
  068 Bulharsko           Bulgaria
  070 Albánie            Albania
  072 Ukrajina            Ukraine
  073 Bělorusko           Belarus
  074 Moldavsko           Moldova (Republic of)
  075 Rusko             Russian Federation
  091 Slovinsko           Slovenia
  092 Chorvatsko           Croatia
  093 Bosna a Hercegovina      Bosnia and Herzegovina
  095 Kosovo
  096 Makedonie           Former Yugoslav Republic of
                   Macedonia
  097 Černá Hora
  098 Srbsko
  600 Kypr              Cyprus


5200  Afrika             Africa

 5210 Severní Afrika         North Africa
 5290 Ostatní africké státy     Other African countries


5210  Severní Afrika         North Africa

  021 Ceuta             Ceuta
  023 Melilla            Melilla
  204 Maroko             Morocco
  208 Alžírsko            Algeria
  212 Tunisko            Tunisia
  216 Libye             Libyan Arab Jamahiriya
  220 Egypt             Egypt


5290  Ostatní africké státy     Other African countries

  224 Súdán             Sudan
  228 Mauritánie           Mauritania
  232 Mali              Mali
  236 Burkina Faso          Burkina Faso
  240 Niger             Niger
  244 Čad              Chad
  247 Kapverdy            Cape Verde
  248 Senegal            Senegal
  252 Gambie             Gambia
  257 Guinea-Bissau         Guinea-Bissau
  260 Guinea             Guinea
  264 Sierra Leone          Sierra Leone
  268 Libérie            Liberia
  272 Pobřeží slonoviny       Côte d'Ivoire
  276 Ghana             Ghana
  280 Togo              Togo
  284 Benin             Benin
  288 Nigérie            Nigeria
  302 Kamerun            Cameroon
  306 Středoafrická republika    Central African Republic
  310 Rovníková Guinea        Equatorial Guinea
  311 Svatý Tomáš          Sao Tomé and Principe
  314 Gabon             Gabon
  318 Kongo             Congo
  322 Kongo, demokratická republika Congo (Democratic Republic of
                   the)
  324 Rwanda             Rwanda
  328 Burundi            Burundi
  329 Svatá Helena          St Helena
  330 Angola             Angola
  334 Etiopie            Ethiopia
  336 Eritrea            Eritrea
  338 Džibutsko           Djibouti
  342 Somálsko            Somalia
  346 Keňa              Kenya
  350 Uganda             Uganda
  352 Tanzanie            Tanzania (United Republic of)
  355 Seychely            Seychelles
  357 Britské indickooceánské území British Indian Ocean Territory
  366 Mosambik            Mozambique
  370 Madagaskar           Madagascar
  373 Mauricius           Mauritius
  375 Komory             Comoros
  377 Mayotte            Mayotte
  378 Zambie             Zambia
  382 Zimbabwe            Zimbabwe
  386 Malawi             Malawi
  388 Jihoafrická republika     South Africa
  389 Namibie            Namibia
  391 Botswana            Botswana
  393 Svazijsko           Swaziland
  395 Lesotho            Lesotho

5300  Amerika            America

 5310 Severní Amerika        North America
 5320 Střední Amerika a Karibik   Central America and Caribbean
 5330 Jižní Amerika         South America


5310  Severní Amerika        North America

  400 Spojené státy         United States
  404 Kanada             Canada
  406 Grónsko            Greenland
  408 Svatý Pierre a Miquelon    St Pierre and Miquelon


5320  Střední Amerika a Karibik   Central America and Caribbean

  412 Mexiko             Mexico
  413 Bermudy            Bermuda
  416 Guatemala           Guatemala
  421 Belize             Belize
  424 Honduras            Honduras
  428 Salvador            El Salvador
  432 Nikaragua           Nicaragua
  436 Kostarika           Costa Rica
  442 Panama             Panama
  446 Anguilla            Anguilla
  448 Kuba              Cuba
  449 Svatý Kryštof a Nevis     St Kitts and Nevis
  452 Haiti             Haiti
  453 Bahamy             Bahamas
  454 Turks a Caicos         Turks and Caicos Islands
  456 Dominikánská republika     Dominican Republic
  457 Americké Panenské ostrovy   Virgin Islands (U.S.)
  459 Antigua a Barbuda       Antigua and Barbuda
  460 Dominika            Dominica
  463 Kajmanské ostrovy       Cayman Islands
  464 Jamajka            Jamaica
  465 Svatá Lucie          St Lucia
  467 Svatý Vincenc a Grenadiny   St Vincent
  468 Britské Panenské ostrovy    Virgin Islands (British)
  469 Barbados            Barbados
  470 Montserrat           Montserrat
  472 Trinidad a Tobago       Trinidad and Tobago
  473 Grenada            Grenada
  474 Aruba             Aruba
  478 Nizozemské Antily       Netherlands Antilles


5330  Jižní Amerika         South America

  480 Kolumbie            Colombia
  484 Venezuela           Venezuela
  488 Guyana             Guyana
  492 Surinam            Surinam
  500 Ekvádor            Ecuador
  504 Peru              Peru
  508 Brazílie            Brazil
  512 Chile             Chile
  516 Bolívie            Bolivia
  520 Paraguay            Paraguay
  524 Uruguay            Uruguay
  528 Argentina           Argentina
  529 Falklandy           Falkland Islands


5400  Asie              Asia

 5410 Země Blízkého a Středního   Near and Middle Eastern
    východu            countries
 5490 Ostatní asijské země      Other Asian countries


5410  Země Blízkého a Středního   Near and Middle Eastern
    východu            countries

  076 Gruzie             Georgia
  077 Arménie            Armenia
  078 Ázerbájdžán          Azerbaijan
  604 Libanon            Lebanon
  608 Sýrie             Syrian Arab Republic
  612 Irák              Iraq
  616 Írán              Iran (Islamic Republic of)
  624 Izrael             Israel
  625 Okupované palestinské území  Occupied Palestinian Territory
  628 Jordánsko           Jordan
  632 Saúdská Arábie         Saudi Arabia
  636 Kuvajt             Kuwait
  640 Bahrajn            Bahrain
  644 Katar             Qatar
  647 Spojené arabské emiráty    United Arab Emirates
  649 Omán              Oman
  653 Jemen             Yemen


5490  Ostatní asijské země      Other Asian countries

  079 Kazachstán           Kazakhstan
  080 Turkmenistán          Turkmenistan
  081 Uzbekistán           Uzbekistan
  082 Tádžikistán          Tajikistan
  083 Kyrgyzstán           Kyrgyzstan
  626 Východní Timor         East Timor
  660 Afghánistán          Afghanistan
  662 Pákistán            Pakistan
  664 Indie             India
  666 Bangladéš           Bangladesh
  667 Maledivy            Maldives
  669 Srí Lanka           Sri Lanka
  672 Nepál             Nepal
  675 Bhútán             Bhutan
  676 Myanmar            Myanmar
  680 Thajsko            Thailand
  684 Laos              Lao People's Democratic
                   republic
  690 Vietnam            Viet Nam
  696 Kambodža            Cambodia
  700 Indonésie           Indonesia
  701 Malajsie            Malaysia
  703 Brunej Darussalam       Brunei Darussalam
  706 Singapur            Singapore
  708 Filipíny            Philippines
  716 Mongolsko           Mongolia
  720 Čína              China
  724 Korea, lidově demokratická   Korea (Democratic People's
    republika                republic of)
  728 Korea             Korea (Republic of)
  732 Japonsko            Japan
  736 Tchaj-wan           Taiwan
  740 Hongkong            Hong Kong
  743 Macao             Macao


5500  Oceánie a Polární oblasti   Oceania     and Polar regions

 5510 Austrálie a Nový Zéland    Australia and New Zealand
 5590 Ostatní země Oceánie a     Other countries of Oceania and
    Polárních oblastí       Polar regions


5510  Austrálie a Nový Zéland    Australia and New Zealand

  800 Austrálie           Australia
  804 Nový Zéland          New Zealand
  833 Kokosové ostrovy        Cocos Islands
  834 Vánoční ostrov         Christmas Island
  835 Heardův ostrov         Heard Island McDonald Islands
    a McDonaldovy ostrovy
  836 Norfolk            Norfolk Island
  837 Cookovy ostrovy        Cook Islands
  838 Niue              Niue Island
  839 Tokelau            Tokelau Islands

5590  Ostatní země Oceánie a     Other countries of Oceania and
    Polárních oblastí       Polar regions

  801 Papua Nová Guinea       Papua New Guinea
  803 Nauru             Nauru
  806 Šalamounovy ostrovy      Solomon Islands
  807 Tuvalu             Tuvalu
  809 Nová Kaledonie         New Caledonia
  811 Wallis a Futuna        Wallis and Futuna
  812 Kiribati            Kiribati
  813 Pitcairn            Pitcairn
  815 Fidži             Fiji
  816 Vanuatu            Vanuatu
  817 Tonga             Tonga
  819 Samoa             Samoa
  820 Severní Mariany        Northern Mariana Islands
  822 Francouzská Polynésie     French Polynesia
  823 Mikronésie           Micronesia (Federated States
                   of)
  824 Marshallovy ostrovy      Marshall Islands
  825 Palau             Palau
  830 Americká Samoa         American Samoa
  831 Guam              Guam
  832 Menší odlehlé ostrovy USA   United States Minor Outlying
                   Islands
  891 Antarktida           Antarctica
  892 Bouvetův ostrov        Bouvet Island
  893 Jižní Georgie a Jižní     South Georgia
    Sandwichovy ostrovy      and South Sandwich Islands
  894 Francouzská jižní území    French Southern Territories


5900  Různé země (nespecifikované a Miscellaneous (countries not
    nevymezené)          specified) and countries not
                   determined

 5910 Různé země (nespecifikované)  Miscellaneous (countries not
    uvnitř             specified) intra
 5920 Různé země (nespecifikované)  Miscellaneous (countries not
    mimo seznam          specified) extra
 5990 Různé země (nespecifikované a Miscellaneous (countries not
    nevymezené)          specified) not determined


5910  Různé země (nespecifikované)  Miscellaneous (countries not
    uvnitř             specified) intra

  951 Rezervy a zásoby v souvislosti Stores and provisions in the
    s výměnou zboží uvnitř státu  context of intra-Community
                   trade
  959 Státy a území nevymezené v   Countries and territories not
    souvislosti s obchodem     determined in the context of
    uvnitř Společenství      intra-Community trade
  978 Státy a území nevymezené v   Countries and territories not
    souvislosti s obchodem     specified for commercial or
    uvnitř Společenství      military reasons in the
                   context of intra-Community
                   trade

5920  Různé země (nespecifikované)  Miscellaneous (countries not
    mimo seznam          specified) extra

  952 Rezervy a zásoby v souvislosti Stores and provisions in the
    s obchodem se zeměmi "třetího context of trade with third
    světa"             countries
  960 Státy a území nevymezené v   Countries and territories not
    souvislosti s obchodem s    determined in the context of
    třetími zeměmi         trade with third countries
  979 Státy a území nevymezené v   Countries and territories not
    souvislosti s obchodem s    specified for commercial or
    třetími zeměmi         military reasons in the
                   context of trade with third
                   countries

5990  Různé země (nespecifikované a Miscellaneous (countries not
    nevymezené)          specified) not determined

  950 Rezervy a zásoby        Stores and provisions
  958 Státy a území nevymezené    Countries and territories not
                   determined
  977 Státy a území neuvedené z   Countries and territories not
    komerčních či vojenských    specified for commercial or
    důvodů             military reasons

3. EKONOMICKÉ ZÓNY
A. Přehled ekonomických zón
Kód  Český název          Anglický název
------------------------------------------------------------------

1021  ESVO              EFTA
    Evropské sdružení volného   European Free Trade
    obchodu            Association

1031  AKT              ACP
    Země africké, karibské a    African, Caribbean and Pacific
    tichomořské oblasti, signatáři countries, signatories to the
    Loméské úmluvy         Lomé Convention

1051  Země Středomoří        Mediterranean basin countries

1053  OPEC              OPEC

    Organizace zemí vyvážejících  Organisation of Petroleum
    ropu              Exporting Countries

1057  ASEAN             ASEAN
    Sdružení národů jihovýchodní  Association of South-East
    Asie              Asian Nations

1058  Latinskoamerické země     Latin American countries

1059  SAARC             SAARC
    Jihoasijské sdružení pro    South Asian Association for
    regionální spolupráci     Regional Cooperation

1110  EU               EU

    Evropská unie         European Union

1115  EHP              EEA
    Evropský hospodářský prostor  European Economic Area

1120  CEEC              CEEC

    Středoevropské a        Central and Eastern European
    východoevropské země      countries

1130  Kandidátské země        Candidate countries

1310  NAFTA             NAFTA

    Severoamerická dohoda o volném North American Free Trade
    obchodu            Agreement

1330  MERCOSUR            MERCOSUR
    Společný jihoamerický trh   South American Common Market

1410  NICs              NICs

    Nově industrializované země  Newly industrialised countries
    Asie              of Asia

1415  DAEs              DAEs

    Asijská dynamická hospodářství Dynamic Asian economies

1420  APEC              APEC
    Asijsko-tichomořská      Asia Pacific Economic
    hospodářská spolupráce     Cooperation

1811  Země mimo Evropské unie    Extra-European Union

1815  CIS              CIS

    Společenství nezávislých států Commonwealth of Independent
                   States

1820  OECD kromě EU         OECD excluding E.U.
    Organizace pro hospodářskou  Organisation for Economic
    spolupráci a rozvoj, kromě EU Cooperation and Development,
                   excluding E.U.

B. Uspořádání zemí do ekonomických zón
Poznámka: Ekonomické zóny se mohou překrývat a nesmí být proto použity k vytvoření větších skupin
Kód  Český název          Anglický název
------------------------------------------------------------------
1021  ESVO              EFTA

    Evropské sdružení volného   European Free Trade
    obchodu            Association

  024 Island             Iceland
  028 Norsko             Norway
  037 Lichtenštejnsko        Liechtenstein
  039 Švýcarsko           Switzerland


1031  AKT              ACP

    Země africké, karibské     African, Caribbean and Pacific
    a tichomořské oblasti,     countries, signatories to the
    signatáři Loméské úmluvy    Lomé Convention

  224 Súdán             Sudan
  228 Mauritánie           Mauritania
  232 Mali              Mali
  236 Burkina            Burkina Faso
  240 Niger             Niger
  244 Čad              Chad
  247 Kapverdy            Cape Verde
  248 Senegal            Senegal
  252 Gambie             Gambia
  257 Guinea-Bissau         Guinea-Bissau
  260 Guinea             Guinea
  264 Sierra Leone          Sierra Leone
  268 Libérie            Liberia
  272 Pobřeží slonoviny       Côte d'Ivoire
  276 Ghana             Ghana
  280 Togo              Togo
  284 Benin             Benin
  288 Nigérie            Nigeria
  302 Kamerun            Cameroon
  306 Středoafrická republika    Central African Republic
  310 Rovníková Guinea        Equatorial Guinea
  311 Svatý Tomáš          Sao Tomé and Principe
  314 Gabon             Gabon
  318 Kongo             Congo
  322 Konžská demokratická republika Congo (Democratic Republic of
                       the)
  324 Rwanda             Rwanda
  328 Burundi            Burundi
  330 Angola             Angola
  334 Etiopie            Ethiopia
  336 Eritrea            Eritrea
  338 Džibutsko           Djibouti
  342 Somálsko            Somalia
  346 Keňa              Kenya
  350 Uganda             Uganda
  352 Tanzanie            Tanzania (United Republic of)
  355 Seychely            Seychelles
  366 Mosambik            Mozambique
  370 Madagaskar           Madagascar
  373 Mauricius           Mauritius
  375 Komory             Comoros
  378 Zambie             Zambia
  382 Zimbabwe            Zimbabwe
  386 Malawi             Malawi
  338 Jihoafrická republika     South Africa
  389 Namibie            Namibia
  391 Botswana            Botswana
  393 Svazijsko           Swaziland
  395 Lesotho            Lesotho
  421 Belize             Belize
  449 Svatý Kryštof a Nevis     St Kitts and Nevis
  452 Haiti             Haiti
  453 Bahamy             Bahamas
  456 Dominikánská republika     Dominican Republic
  459 Antigua a Barbuda       Antigua and Barbuda
  460 Dominika            Dominica
  464 Jamajka            Jamaica
  465 Svatá Lucie          St Lucia
  467 Svatý Vincenc         St Vincent
  469 Barbados            Barbados
  472 Trinidad a Tobago       Trinidad and Tobago
  473 Grenada            Grenada
  488 Guyana             Guyana
  492 Surinam            Surinam
  801 Papua Nová Guinea       Papua New Guinea
  803 Nauru             Nauru
  806 Šalamounovy ostrovy      Solomon Islands
  807 Tuvalu             Tuvalu
  812 Kiribati            Kiribati
  815 Fidži             Fiji
  816 Vanuatu            Vanuatu
  817 Tonga             Tonga
  819 Samoa             Samoa
  823 Mikronésie           Micronesia (Federated States of)
  824 Marshallovy ostrovy      Marshall Islands
  825 Palau             Palau
  837 Cookovy ostrovy        Cook Islands
  838 Niue              Niue Island


1051  Země Středomoří        Mediterranean basin countries

  021 Ceuta             Ceuta
  023 Melilla            Melilla
  044 Gibraltar           Gibraltar
  046 Malta             Malta
  052 Turecko            Turkey
  070 Albánie            Albania
  091 Slovinsko           Slovenia
  092 Chorvatsko           Croatia
  093 Bosna a Hercegovina      Bosnia and Herzegovina
  095 Kosovo
  096 Makedonie           Former Yugoslav Republic of
                   Macedonia
  097 Černá Hora
  098 Srbsko
  204 Maroko             Morocco
  208 Alžírsko            Algeria
  212 Tunisko            Tunisia
  216 Libye             Libyan Arab Jamahiriya
  220 Egypt             Egypt
  600 Kypr              Cyprus
  604 Libanon            Lebanon
  608 Sýrie             Syrian Arab Republic
  624 Izrael             Israel
  625 Západní břeh/ Pásmo Gazy    West Bank and Gaza Strip
  628 Jordánsko           Jordan


1053  OPEC              OPEC

    Organizace zemí vyvážejících  Organisation of Petroleum
    ropu              Exporting Countries

  208 Alžírsko            Algeria
  216 Libye             Libyan Arab Jamahiriya
  288 Nigérie            Nigeria
  484 Venezuela           Venezuela
  612 Irák              Iraq
  616 Írán              Iran (Islamic Republic of)
  632 Saúdská Arábie         Saudi Arabia
  636 Kuvajt             Kuwait
  644 Katar             Qatar
  647 Spojené arabské emiráty    United Arab Emirates
  700 Indonésie           Indonesia


1057  ASEAN             ASEAN

    Sdružení národů        Association of South-East Asian
    jihovýchodní Asie       Nations

  676 Myanmar            Myanmar
  680 Thajsko            Thailand
  684 Laos              Lao People's Democratic
                   republic
  690 Vietnam            Viet Nam
  696 Kambodža            Cambodia
  700 Indonésie           Indonesia
  701 Malajsie            Malaysia
  703 Brunej             Brunei Darussalam
  706 Singapur            Singapore
  708 Filipíny            Philippines


1058  Latinskoamerické země     Latin American countries

  412 Mexiko             Mexico
  416 Guatemala           Guatemala
  424 Honduras            Honduras
  428 Salvador            El Salvador
  432 Nikaragua           Nicaragua
  436 Kostarika           Costa Rica
  442 Panama             Panama
  448 Kuba              Cuba
  452 Haiti             Haiti
  456 Dominikánská republika     Dominican Republic
  480 Kolumbie            Colombia
  484 Venezuela           Venezuela
  500 Ekvádor            Ecuador
  504 Peru              Peru
  508 Brazílie            Brazil
  512 Chile             Chile
  516 Bolívie            Bolivia
  520 Paraguay            Paraguay
  524 Uruguay            Uruguay
  528 Argentina           Argentina


1059  SAARC             SAARC

    Jihoasijské sdružení pro    South Asian Association for
    regionální spolupráci     Regional Cooperation

  662 Pákistán            Pakistan
  664 Indie             India
  666 Bangladéš           Bangladesh
  667 Maledivy            Maldives
  669 Srí Lanka           Sri Lanka
  672 Nepál             Nepal
  675 Bhútán             Bhutan


1110  EU               EU

    Evropská unie         European Union

  001 Francie            France
  003 Nizozemsko           Netherlands
  004 Německo            Germany
  005 Itálie             Italy
  006 Spojené království       United Kingdom
  007 Irsko             Ireland
  008 Dánsko             Denmark
  009 Řecko             Greece
  010 Portugalsko          Portugal
  011 Španělsko           Spain
  017 Belgie             Belgium
  018 Lucembursko          Luxembourg
  030 Švédsko            Sweden
  032 Finsko             Finland
  038 Rakousko            Austria
 5910 Různé země (nespecifikované)  Miscellaneous (countries not
    uvnitř             specified) intra

1115  EHP              EEA

    Evropský hospodářský prostor  European Economic Area

  024 Island             Iceland
  028 Norsko             Norway
  037 Lichtenštejnsko        Liechtenstein
 1110 EU               E.U.


1120  CEEC              CEEC

    Středoevropské a        Central and Eastern European
    východoevropské země      countries

  053 Estonsko            Estonia
  054 Lotyšsko            Latvia
  055 Litva             Lithuania
  060 Polsko             Poland
  061 Česko             Czech Republic
  063 Slovensko           Slovakia
  064 Maďarsko            Hungary
  066 Rumunsko            Romania
  068 Bulharsko           Bulgaria
  070 Albánie            Albania
  091 Slovinsko           Slovenia
  092 Chorvatsko           Croatia
  093 Bosna a Hercegovina      Bosnia and Herzegovina
  095 Kosovo
  096 Makedonie           Former Yugoslav Republic of
                   Macedonia
  097 Černá Hora
  098 Srbsko
1130  Kandidátské země        Candidate countries

  046 Malta             Malta
  052 Turecko            Turkey
  053 Estonsko            Estonia
  054 Lotyšsko            Latvia
  055 Litva             Lithuania
  060 Polsko             Poland
  061 Česká republika        Czech Republic
  063 Slovensko           Slovakia
  064 Maďarsko            Hungary
  066 Rumunsko            Romania
  068 Bulharsko           Bulgaria
      091 Slovinsko           Slovenia
  600 Kypr              Cyprus


1310  NAFTA             NAFTA

    Severoamerická dohoda o volném North American Free Trade
    obchodu            Agreement

  400 Spojené státy         United States
  404 Kanada             Canada
  412 Mexiko             Mexico


1330  MERCOSUR            MERCOSUR

    Společný jihoamerický trh   South American Common Market

  508 Brazílie            Brazil
  520 Paraguay            Paraguay
  524 Uruguay            Uruguay
  528 Argentina           Argentina


1410  NICs              NICs

    Nově industrializované země  Newly industrialised countries
    Asie              of Asia

  706 Singapur            Singapore
  728 Jižní Korea          Korea (Republic of)
  736 Tchaj-wan           Taiwan
  740 Hongkong            Hong Kong


1415  DAEs              DAEs

    Asijská dynamická hospodářství Dynamic Asian economies

  680 Thajsko            Thailand
  701 Malajsie            Malaysia
  706 Singapur            Singapore
  728 Jižní Korea          Korea (Republic of)
  736 Tchaj-wan           Taiwan
  740 Hongkong            Hong Kong


1420  APEC              APEC
    Asijsko-tichomořská      Asia Pacific Economic
    hospodářská spolupráce     Cooperation

  075 Rusko             Russian Federation
  400 Spojené státy         United States
  404 Kanada             Canada
  412 Mexiko             Mexico
  504 Peru              Peru
  512 Chile             Chile
  680 Thajsko            Thailand
  690 Vietnam            Viet Nam
  700 Indonésie           Indonesia
  701 Malajsie            Malaysia
  703 Brunej             Brunei Darussalam
  706 Singapur            Singapore
  708 Filipíny            Philippines
  720 Čína              China
  728 Jižní Korea          Korea (Republic of)
  732 Japonsko            Japan
  736 Tchaj-wan           Taiwan
  740 Hongkong            Hong Kong
  800 Austrálie           Australia
  801 Papua Nová Guinea       Papua New Guinea
  804 Nový Zéland          New Zealand


1811  Země mimo Evropské unie 15   Extra-European Union 15

 5190 Ostatní evropské státy     Other European countries
 5200 Afrika             Africa
 5300 Amerika            America
 5400 Asie              Asia
 5500 Oceánie a Polární oblasti   Oceania and Polar regions
 5920 Různé země (nespecifikované)  Miscellaneous (countries not
    mimo seznam          specified) extra


1815  CIS              CIS

    Společenství nezávislých států Commonwealth of Independent
                   States

  072 Ukrajina            Ukraine
  073 Bělorusko           Belarus
  074 Moldavsko           Moldova (Republic of)
  075 Rusko             Russian Federation
  076 Gruzie             Georgia
  077 Arménie            Armenia
  078 Ázerbájdžán          Azerbaijan
  079 Kazachstán           Kazakhstan
  080 Turkmenistán          Turkmenistan
  081 Uzbekistán           Uzbekistan
  082 Tádžikistán          Tajikistan
  083 Kyrgyzstán           Kyrgyzstan


1820  OECD kromě EU         OECD excluding E.U.

    Organizace pro         Organisation for Economic
    hospodářskou spolupráci    Cooperation and Development,
    a rozvoj, kromě EU       excluding E.U.

  024 Island             Iceland
  028 Norsko             Norway
  039 Švýcarsko           Switzerland
  052 Turecko            Turkey
  060 Polsko             Poland
  061 Česko             Czech Republic
  063 Slovensko           Slovakia
  064 Maďarsko            Hungary
  400 Spojené státy         United States
  404 Kanada             Canada
  412 Mexiko             Mexico
  457 Americké Panenské ostrovy   Virgin Islands (U.S.)
  728 Jižní Korea          Korea (Republic of)
  732 Japonsko            Japan
  800 Austrálie           Australia
  802 Australská Oceánie       Australian Oceania
  804 Nový Zéland          New Zealand
  814 Novozélandská Oceánie     New Zealand Oceania
  833 Kokosové ostrovy        Cocos Islands
  834 Vánoční ostrov         Christmas Island
  835 Heardův ostrov         Heard Island and McDonald
    a McDonaldovy ostrovy     Islands
  836 Norfolk            Norfolk Island