Vyhláška ze dne 24.6.2004, kterou se mění vyhláška č. 371/2003 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004

7.7.2004 | Sbírka:  402/2004 Sb. | Částka:  130/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 371/2003 Sb.
402/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. června 2004,
kterou se mění vyhláška č. 371/2003 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb. a zákona č. 81/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 10 odst. 1 zákona:
Čl.I
Ve vyhlášce č. 371/2003 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004, se v příloze č. 1 body 110. Intrastat 1 - 12 Měsíční výkaz o odeslání zboží v rámci EU a 111. Intrastat 2 - 12 Měsíční výkaz o přijetí zboží v rámci EU zrušují.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.