Vyhláška ze dne 16.6.2004, kterou se zrušuje vyhláška č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par

8.7.2004 | Sbírka:  407/2004 Sb. | Částka:  131/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 61/1988 Sb., 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 18/1987 Sb.
407/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. června 2004,
kterou se zrušuje vyhláška č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 a 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb. a zákona č. 474/1992 Sb., a Český báňský úřad stanoví podle § 8a odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 124/2000 Sb.:
§ 1
Zrušuje se vyhláška č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2004.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.
Předseda Českého báňského úřadu:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.