Sdělení ze dne 17.9.2004 o změně aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)

30.9.2004 | Sbírka:  513/2004 Sb. | Částka:  177/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 525/2002 Sb.
513/2004 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 17. září 2004
o změně aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, sděluje s účinností od 15. října 2004 změnu aktualizovaného Číselníku měn a fondů (dále jen "ČMF").
ČMF byl zaveden opatřením ČSÚ ze dne 13. prosince 1995 (uveřejněno v částce 84/1995 Sb.) a aktualizován oznámením ČSÚ č. 44/2001 Sb. ze dne 26. listopadu 2001 (uveřejněno v částce 164/2001 Sb.) a vydán sdělením ČSÚ č. 525/2002 Sb. ze dne 18. listopadu 2002 (uveřejněno v částce 181/2002 Sb.).
Aktualizované položky jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení. Platné znění aktualizovaného ČMF v české i anglické jazykové mutaci je k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz. Číselník vydává ČSÚ také v tištěné podobě jako 2. vydání, které bude k dispozici na téže adrese.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Příl.
ZMĚNY V ČMF
I. Změněné položky
----------------------------------------------------------------
    Kód měny             Název měny      
----------------------------------------------------------------
 numerický  alfabetický                  
      -----------------                 
       původní nový   původní       nový      
----------------------------------------------------------------
 004     AFA   AFN  afghán       afghán     
 891     YUM   CSD  dinár jugoslávský  dinár srbský  
----------------------------------------------------------------
II. Zrušené položky
---------------------------------------------------
    Kód měny        Název měny    
---------------------------
 numerický  alfabetický             
---------------------------------------------------
 020      ADP     peseta andorrská    
 626      TPE     escudo timorské    
---------------------------------------------------