Sdělení ze dne 13.10.2005 o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

25.10.2005 | Sbírka:  427/2005 Sb. | Částka:  146/2005ASPI
427/2005 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 13. října 2005
o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Změna: 309/2007 Sb.
Změna: 402/2008 Sb.
Změna: 432/2009 Sb.
Změna: 323/2010 Sb.
Změna: 339/2011 Sb.
Změna: 427/2012 Sb.
Změna: 370/2013 Sb.
Změna: 274/2014 Sb.
Změna: 255/2015 Sb.
Změna: 313/2016 Sb.
Změna: 324/2017 Sb.
Změna: 218/2018 Sb.
Změna: 198/2019 Sb.
Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2006 Klasifikaci hospitalizovaných pacientů IR-DRG (dále jen "klasifikace IR-DRG").
Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups - Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.
Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2006 vydává definiční manuál, verze 003.2006 (formát pdf) a program pro automatizované kódování podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 003.2006. Za vydání a distribuci výše uvedené verze definičního manuálu a grouperu IR-DRG odpovídá Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, 100 05 Praha 10, který je současně servisní organizací pro zajišťování veškerých činností souvisejících s definičním manuálem a grouperem IR-DRG.
Definiční manuál a grouper IR-DRG lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným na webových stránkách www.nrc.ipvz.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Pozn. ASPI: Aktualizace klasifikace byly oznámeny sděleními č. 309/2007 Sb., č. 402/2008 Sb., č. 432/2009 Sb., č. 323/2010 Sb., 339/2011 Sb., 427/2012 Sb., 370/2013 Sb., 274/2014 Sb., 255/2015 Sb., 313/2016 Sb., 324/2017 Sb., 218/2018 Sb. a 198/2019 Sb.