Sdělení ze dne 25.1.2006 zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2006-Y, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, k veřejné konzultaci

10.2.2006 | Sbírka:  15/2006 (TV) | Částka:  3/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.