Informace ze dne 18.4.2006 Zpráva o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby: přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení, podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích

20.4.2006 | Sbírka:  64/2006 (TV) | Částka:  12/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.