Vyhláška ze dne 2.11.2006 o Programu statistických zjišťování na rok 2007

1.12.2006 | Sbírka:  ST11/2006 | Částka:  12/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.