Opatření ze dne 14.7.2006 obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/24/07.2006-24 pro kmitočtové pásmo 4200 - 5925 MHz

25.7.2006 | Sbírka:  137/2006 (TV) | Částka:  21/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb., 500/2004 Sb.