Vládní nařízení ze dne 26.4.1935, jímž se mění zákon o prodeji zboží za jednotné ceny

9.5.1935 | Sbírka:  101/1935 Sb. | Částka:  32/1935ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1934 Sb.
Aktivní derogace: 251/1933 Sb.
Pasivní derogace: 235/1949 Sb.
101/1935 Sb.z. a n.
Vládní nařízení
ze dne 26. dubna 1935,
jímž se mění zákon o prodeji zboží za jednotné ceny
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. I zákona ze dne 21. června 1934, č. 109 Sb. z. a n., kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. srpna 1933, č. 95 Sb. z. a n., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. a n.:
Čl.I
§ 2, odst. 1 zákona ze dne 22. prosince 1933, č. 251 Sb. z. a n., o prodeji zboží za jednotné ceny, mění se a bude zníti:
Prodejny podle § 1, odst. 1 nesmějí býti rozšiřovány ani co do druhů zboží ani co do počtu místností, ani do jiné obce překládány ani nesmějí býti zřizovány závody vedlejší. Uvnitř obce smějí býti překládány jen s povolením zemského úřadu. Při tom úřad posoudí, zda přeložení je nutné ze závažných důvodů (výpověď, bourání domu apod.) a zda přeložení nebude míti na soutěžní poměry při prodeji zboží hospodářsky nezdravý vliv ať se zřetelem na okolí nového stanoviště prodejny nebo se zřetelem na prodej zboží v obci vůbec.
Čl.II
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ministrem sociální péče.
T. G. Masaryk v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Černý v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Trapl v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Krčmář v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Franke v. r.