Sdělení ze dne 26.5.2008 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

28.5.2008 | Sbírka:  32/2008 (TV) | Částka:  11/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 79/2005 (TV)
32/2008
Sdělení
o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy č. OOP/13/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") sděluje, že v souladu s § 130 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a podle čl. 5 odst. 1 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě zveřejnil dne 26. května 2008 na internetové stránce Úřadu v sekci Diskusní místo návrh opatření obecné povahy, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
ČTÚ čj. 38 098/2008-613
odbor správy kmitočtového spektra