Zákon ze dne 16.7.2008, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

19.8.2008 | Sbírka:  297/2008 Sb. | Částka:  97/2008ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 5/2008 Sb., 634/2004 Sb., 120/2002 Sb., 2/1969 Sb.
Pasivní derogace: 324/2016 Sb.
297/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. července 2008,
kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Změna: 324/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl. I
zrušen
Čl. II
zrušen
Čl. III
zrušen
Čl. IV
zrušen
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl. V
zrušen
Čl. VI
zrušen
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. VII
V § 10 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb., se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh“.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
v z. Čunek v. r.