Nařízení ze dne 6.9.2010, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

14.10.2010 | Sbírka:  3/2010 (KL8) | Částka:  8/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 129/2000 Sb., 13/1997 Sb.
3/2010
NAŘÍZENÍ
Libereckého kraje
ze dne 6. září 2010,
kterým se stanovují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Rada Libereckého kraje v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto nařízení kraje:
Čl.1
Vymezení úseků
Na následujících úsecích silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje se nebude pro jejich malý dopravní význam zajišťovat sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (tabulková a grafická část):
 
----------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
 Okres     Označení silnice     Staničení - provozní (km)       Délka (km)
         Třída      Číslo       Od       Do         
----------------------------------------- -----------------------------------------------------
   CELI     III.       2608       0      1,407       1,407
   CELI     III.      26214     1,625      3,401       1,776
   CELI     III.      26317       0      2,449       2,449
   CELI     III.      26321     0,700      4,475       3,775
   CELI     III.       2633     1,563      3,642       2,079
   CELI     III.       2637       0      0,142       0,142
   CELI     III.      27014     7,316      8,711       1,395
   CELI     III.       2702       0      3,000       3,000
   CELI     III.      27237     7,868     17,615       9,747
----------------------------------------- -----------------------------------------------------
 Celkem neudržováno                                25,770
----------------------------------------- -----------------------------------------------------
   JABL      II.       290     24,710     30,872       6,162
   JABL     III.       2886     2,878      3,578       0,700
----------------------------------------- -----------------------------------------------------
 Celkem neudržováno                                 6,862
----------------------------------------- -----------------------------------------------------
   LIBE     III.       0354     3,460      4,200       0,740
   LIBE     III.       0355       0      1,300       1,300
   LIBE     III.       0356     1,061      1,323       0,262
   LIBE     III.       2719     1,492      1,584       0,092
   LIBE     III.      27014     5,521      7,337       1,816
   LIBE     III.      27110     0,900      1,472       0,572
   LIBE     III.      27237     6,221      7,868       1,647
   LIBE     III.      27238     0,745      1,341       0,596
   LIBE     III.      27242       0      4,155       4,155
   LIBE     III.      27252       0      4,634       4,634
   LIBE     III.      27712       0      1,009       1,009
   LIBE     III.       2779       0      1,357       1,357
   LIBE     III.      27910     4,818      5,361       0,543
   LIBE     III.       2798       0      2,101       2,101
   LIBE     III.       2875     0,730      2,933       2,203
   LIBE      II.       290     20,793     21,827       1,034
   LIBE     III.      29013     0,505      2,078       1,573
   LIBE     III.       2907     3,018      3,762       0,744
   LIBE     III.       2913       0      3,101       3,101
   LIBE     III.       2914     8,131      8,623       0,492
   LIBE     III.       2915     8,495     10,401       1,906
   LIBE     III.       2919       0      3,473       3,473
----------------------------------------- -----------------------------------------------------
 Celkem neudržováno                                35,350
----------------------------------------- -----------------------------------------------------
   SEMI     III.       0145       0      0,111       0,111
   SEMI     III.       2822       0      0,153       0,153
   SEMI     III.       2823     5,225      6,185       0,960
   SEMI     III.       2845     2,180      3,960       1,780
   SEMI      II.       286     50,900     55,542       4,642
   SEMI     III.      28620       0      3,730       3,730
   SEMI     III.       2888       0      0,661       0,661
   SEMI     III.       2921     4,662      6,022       1,360
   SEMI     III.       2955     0,300      1,975       1,675
----------------------------------------- -----------------------------------------------------
 Celkem neudržováno                                15,072
----------------------------------------- -----------------------------------------------------
  Celkem neudržováno silnic II. a III. třídy v LK                 83,054
----------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
Čl. 2
Označení úseků
Úseky silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, musí být majetkovým správcem označeny dopravní značkou č. A 22 - Jiné nebezpečí, včetně dodatkové tabulky s textem „Silnice se v zimě neudržuje“.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 1083/10/RK ze dne 6. září 2010.
Čl. 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni, kdy bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje. Platnost tohoto nařízení končí dnem 30.4.2011.
Mgr. Stanislav Eichler v.r.
hejtman
Ing. Lidie Vajnerová v.r.
statutární náměstkyně hejtmana