Rozhodnutí ze dne 4.6.2010 o ceně ve věci uložení povinností a opatření obecné povahy

4.6.2010 | Sbírka:  29-43/2010 (TV) | Částka:  10/2010ASPI
29-43/2010 (TV)
A.
Normativní část
29. Rozhodnutí o ceně č. CEN/2/04.2010-66 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na základě § 51 odst. 3 Zákona, podniku s významnou tržní silou na trhu č. 2 - "Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě", společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
30. Rozhodnutí o ceně č. CEN/3/04.2010-67 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na základě § 51 odst. 3 Zákona, podniku s významnou tržní silou na trhu č. 3 - „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“, společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
31. Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/03.2010-26 ve věci zrušení povinnosti ulo.ené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. CEN/9/05.2006-46, ve znění rozhodnutích č. CEN/9/08.2007--16 a č. CEN/9/11.2008-10, podniku s významnou tržní silou na trhu č. 9 - „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“, společnosti GTS NOVERA s.r.o.
32. Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/04.2010-41 ve věci zrušení povinnosti ulo.ené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. CEN/9/05.2006-58, ve znění rozhodnutích č. CEN/9/08.2007-18 a č. CEN/9/11.2008-7, podniku s významnou tržní silou na trhu č. 9 - „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“, společnosti ČD-Telematika a.s.
33. Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/04.2010-42 ve věci zrušení povinnosti uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. CEN/9/05.2006-49, ve znění rozhodnutích č. CEN/9/08.2007--19 a č. CEN/9/11.2008-9, podniku s významnou tržní silou na trhu č. 9 - „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“, společnosti ČEZ ICT Services, a. s.
34. Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/04.2010-43 ve věci zrušení povinnosti ulo.ené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. CEN/9/05.2006-48, ve znění rozhodnutích č. CEN/9/08.2007--26 a č. CEN/9/11.2008-8, podniku s významnou tržní silou na trhu č. 9 - „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“, společnosti České Radiokomunikace a.s.
35. Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/04.2010-44 ve věci zrušení povinnosti ulo.ené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. CEN/9/05.2006-51, ve znění rozhodnutích č. CEN/9/08.2007-15 a č. CEN/9/11.2008-11, a rozhodnutím č. CEN/9/05.2006-47, ve znění rozhodnutí č. CEN/ /9/08.2007-21, podniku s významnou tržní silou na trhu č. 9 - "Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“, společnosti VOLNÝ, a.s.
36. Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/04.2010-45 ve věci zrušení povinnosti ulo.ené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. CEN/9/05.2006-52, ve znění rozhodnutích č. CEN/9/08.2007-14 a č. CEN/9/11.2008-6, podniku s významnou tržní silou na trhu č. 9 - „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“, společnosti BT Limited, organizační složka
37. Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/04.2010-46 ve věci zrušení povinnosti ulo.ené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. CEN/9/05.2006-56, ve znění rozhodnutích č. CEN/9/08.2007-20 a č. CEN/9/11.2008-5, podniku s významnou tržní silou na trhu č. 9 - „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“, společnosti T-Systems Czech Republic a.s.
38. Rozhodnutí o ceně č. CEN/9/05.2010-71 ve věci zrušení povinnosti ulo.ené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. CEN/9/05.2006-45, ve znění rozhodnutích č. CEN/9/08.2007-17 a č. CEN/9/11.2008-12, podniku s významnou tržní silou na trhu č. 9 - „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“, společnosti Sloane Park Property Trust, a.s.
39. Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/04.2010-68 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na trhu č. 7 - „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích. společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
40. Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/04.2010-69 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na trhu č. 7 - „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích. společnosti Vodafone Czech Republic, a.s.
41. Rozhodnutí o ceně č. CEN/7/04.2010-70 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na trhu č. 7 - „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích. společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s.
42. Opatření obecné povahy - Všeobecné oprávnění č. VO-R/23/05.2010-7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 71.76 GHz a 81.86 GHz
43. Opatření obecné povahy - Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/05.2010-8 pro kmitočtové pásmo 27,5.33,4 GHz