Vyhláška ze dne 23.9.1938 o vstupu státu do branné pohotovosti

23.9.1938 | Sbírka:  183/1938 Sb. | Částka:  63/1938ASPI

Vztahy

Nadřazené: 131/1936 Sb.
Pasivní derogace: 28/1939 Sb.I
183/1938 Sb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 23. září 1938
o vstupu státu do branné pohotovosti
Vláda republiky Československé vyhlašuje podle § 57, odst. 1 a 3zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb.z. a n., o obraně státu, den 23. září 1938, jímž byla nařízena presidentem republiky podle § 23 branného zákona mobilisace, za den vstupu státu Československého do branné pohotovosti.
Syrový v.r.