Zákon ze dne 12.11.2010, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

8.12.2010 | Sbírka:  348/2010 Sb. | Částka:  128/2010ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 96/1993 Sb., 586/1992 Sb.
Pasivní derogace: 119/2011 Sb.
348/2010 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. listopadu 2010,
kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 119/2011 Sb.
Změna: 119/2011 Sb. (část)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
Čl. I
zrušen
Čl. II
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III
zrušen
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
zrušen
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.