Opatření ze dne 7.12.2010 obecné povahy - Analýza trhu č. A/6/12.2010-16, trh č. 6 - velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity

10.12.2010 | Sbírka:  205/2010 (TV) | Částka:  22/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.