Sdělení ze dne 29.12.2010 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/XX.2010-Y pro kmitočtové pásmo 27,5-33,4 GHz

29.12.2010 | Sbírka:  212/2010 (TV) | Částka:  23/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.