Opatření ze dne 27.4.2011 obecné povahy - Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/04.2011-4 pro kmitočtové pásmo 1700-1900 MHz

13.5.2011 | Sbírka:  62/2011 (TV) | Částka:  7/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 81/2009 (TV)
Pasivní derogace: 21/2015 (TV)