Vládní nařízení ze dne 25.1.1939 o zabezpečení ochrany původcovských práv při veřejném provozování chráněných hudebních děl

31.1.1939 | Sbírka:  10/1939 Sb.II | Částka:  2/1939ASPI

Vztahy

Nadřazené: 330/1938 Sb.
Pasivní derogace: 115/1953 Sb.
10/1939 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 20. ledna 1939,
jímž se mění ustanovení § 41a vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy, ve znění vládních nařízení je pozměňujících a doplňujících, a rozšiřuje se příslušnost rozhodčího soudu plodinové bursy v Brně.
Vláda republiky Česko-Slovenské nařizuje podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:
§ 1.
Ve sporech, v nichž podle ustanovení § 41a vl. nař. č. 137/1934 Sb. z. a n., ve znění vládních nařízení ze dne 13. července 1935, č. 152 Sb. z. a n., a ze dne 9. července 1936, č. 219 Sb. z. a n., nebo podle smluv, sjednaných Československou obilní společností, jejími hlavními komisionáři nebo komisionáři, byl příslušným rozhodčí soud plodinové bursy v Olomouci, je příslušným rozhodčí soud plodinové bursy v Brně, pokud se strany nedohodnou na příslušnosti rozhodčího soudu jiné tuzemské plodinové bursy.
§ 2.
Toto nařízení platí v zemích České a Moravskoslezské a v zemi Slovenské a nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými ministry, v zemi Slovenské Slovenská zemská vláda.
Dr. Hácha v. r.
Beran v. r.
Sidor v. r.,
tiež za všetkých členov Slov. vlády.
Dr. Chvalkovský v. r.
Dr. Fischer v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Dr. Kapras v. r.
Syrový v. r.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Šádek v. r.
Eliáš v. r.
Čipera v. r.
Dr. Feierabend v. r.
Dr. Klumpar v. r.
Dr. Havelka v. r.