Nařízení ze dne 2.8.1939 o převedení německých vysokých škol v Protektorátu Čechy a Morava do správy Říše

2.8.1939 | Sbírka:  RP25/39 | Částka:  14/1939ASPI

Vztahy

Nadřazené: RP09/39
Pasivní derogace: 128/1946 Sb.
RP25/39
NAŘÍZENÍ
o převedení německých vysokých škol v Protektorátu Čechy a Morava do správy Říše
ze dne 2. srpna 1939
(Říšský zák. I., str. 1371)
Na základě článku 11 výnosu Vůdce a říšského kancléře o Protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. března 1939 (Říš. zák. I., str. 485) se stanoví:
§ 1
Německé vysoké školy v Protektorátu Čechy a Morava jsou:
německá universita v Praze,
německá vysoká škola technická v Praze,
německá vysoká škola technická v Berlíně.
Tyto vysoké školy budou spravovány Říší.
§ 2
Právní postavení profesorů, docentů, úředníků, zaměstnanců a dělníků vysokých škol jmenovaných v § 1, vyhrazuje se pozdější úpravě.
§ 3
(1) Pozemnosti ve vlastnictví státu, sloužící účelům německých vysokých škol, jakož i veškerá zařízení vysokých škol přecházejí do vlastnictví Říše prosty břemen. Převod se provede bez daní a jinakých dávek.
(2) Říše vstupuje jako nájemce do nájemních smluv, jimiž místnosti pro účely německých vysokých škol byly najaty.
(3) Majetkověprávní úpravy a rozbory nutné k provedení a doplnění tohoto nařízení provede říšský ministr pro vědu, výchovu a vzdělání lidu v dohodě s říšským ministrem financí.
§ 4
Převzetí vysokých škol stane se 1. zářím 1939.
Bayreuth, dne 2. srpna 1939.
Vůdce a říšský kancléř
Adolf Hitler
Říšský ministr vnitra
Frick
Říšský ministr pro vědu, výchovu a vzdělání lidu
Ruft
Říšský ministr financí
v zastoupení
Reinhardt
Říšský ministr a šéf říšské kanceláře
Dr. Lammers