Sdělení ze dne 3.2.2012 o zahájení přezkoumání podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích,zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,31-455,73/461,31-465,73 MHz

3.2.2012 | Sbírka:  7/2012 (TV) | Částka:  2/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.