Opatření ze dne 6.3.2012 obecné povahy - Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/03.2012-3 pro kmitočtové pásmo 146-174 MHz

16.3.2012 | Sbírka:  10/2012 (TV) | Částka:  3/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 70/2009 (TV)
Pasivní derogace: 92/2014 (TV)