Zákon ze dne 2.11.1918, jímž se zřizují nejvyšší správní úřady ve státě československém

4.11.1918 | Sbírka:  2/1918 Sb. | Částka:  1/1918ASPI
2/1918 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. listopadu 1918,
jímž se zřizují nejvyšší Správní úřady ve státě československém
Změna: 20/1918 Sb.
Změna: 40/1918 Sb.
Změna: 431/1919 Sb.
Změna: 142/1933 Sb.
Změna: 269/1938 Sb.
Změna: 14/1942 Sb.
Změna: 208/1942 Sb.
Národní výbor československý nařizuje:
§ 1
K obstarávání nejvyšší správy státní zřizují se tyto úřady:
1. ministerstvo zahraničí,
2. ministerstvo vnitra,
3. ministerstvo financí,
4. ministerstvo školství,
5. ministerstvo spravedlnosti,
6. ministerstvo hospodářství a práce,
7. ministerstvo dopravy a techniky,
8. ministerstvo zemědělství a lesnictví,
9. ministerstvo národní obrany,
10. ministerstvo lidové osvěty.
§ 2
Působnost všech těchto nejvyšších správních úřadů vztahuje se na veškeré záležitosti, které dne 28. října 1918 u dosavadních úředních úřadů, pro tyto záležitosti do tohoto dne příslušných nebyly vyřízeny.
§ 3
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
     
      Dr. Frant. Soukup v.r.       Ant. Švehla v.r.
      Jiří Stříbrný v.r.         Dr. Alois Rašín v.r.
              Dr. Vavro Šrobár v.r.