Rozhodnutí ze dne 28.2.2013 o ceně č. CEN/7/02.2013-2 ve věci změny povinnosti uložené společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. v rozhodnutí o ceně č. CEN/7/12.2012-6, vydaném pod čj. ČTÚ-136 201/2012-611 ze dne 17. prosince 2012, které nabylo právní moci dne 18. prosince 2012

8.3.2013 | Sbírka:  7/2013 (TV) | Částka:  3/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb.
Aktivní derogace: 60/2012 (TV)
Pasivní derogace: 47/2014 (TV)