Opatření ze dne 17.12.2012 obecné povahy - všeobecné oprávnění č. VO-R/14/12.2012-17 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz

21.12.2012 | Sbírka:  58/2012 (TV) | Částka:  22/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 24/2012 (TV)