Sdělení ze dne 15.4.2013 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. dubna 2013

16.4.2013 | Sbírka:  95/2013 Sb. | Částka:  44/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 491/2001 Sb.
95/2013 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 15. dubna 2013
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. dubna 2013
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. dubna 2013.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 349/2012 Sb., č. 358/2012 Sb., č. 362/2012 Sb., č. 414/2012 Sb., č. 443/2012 Sb. a č. 7/2013 Sb. se dne 13. dubna 2013 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí. Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:     6
b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:       821
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:      627
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:         44
    v tom podle volebních stran:
  80 Nezávislí kandidáti                       0
  90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem    44
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
  - seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8):
     nevyskytlo se,
  - seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
     nevyskytlo se.
Předseda Státní volební komise:
Kubice v. r.