Opatření ze dne 17.9.2013 obecné povahy - všeobecné oprávnění č. VO-R/23/09.2013-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz

23.9.2013 | Sbírka:  28/2013 (TV) | Částka:  14/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 42/2010 (TV)
Pasivní derogace: 56/2017 (TV)