Opatření ze dne 28.11.2013, kterým se ruší Pokyny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 13 ze dne 28. února 1995 č.j. 93/1995-23, č. 14 ze dne 14. března 1995 č.j. 92/1995-23 a č. 28 ze dne 10. října 2003 č.j. 3406/2003-23

28.11.2013 | Sbírka:  ČÚZK-23587/2013-22 | Částka:  0/2013ASPI
ČÚZK-23587/2013-22
OPATŘENÍ
MÍSTOPŘEDSEDY,
kterým se ruší Pokyny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 13 ze dne 28. února 1995 č.j. 93/1995-23, č. 14 ze dne 14. března 1995 č.j. 92/1995-23 a č. 28 ze dne 10. října 2003 č.j. 3406/2003-23
Český úřad zeměměřický a katastrální
odbor řízení územních orgánů
V Praze dne 28. listopadu 2013
Čl. I
(1) Zrušují se Pokyny č. 13 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 28. února 1995 č.j. 93/1995-23 pro záznam právních vztahů k nemovitostem do katastru nemovitostí, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. června 1995 č.j. 3443/1995-23, dodatku č. 2 ze dne 31. srpna 1995 č.j. 4703/1995-23, dodatku č. 3 ze dne 29. července 1996 č.j. 3480/1996-23, dodatku č. 4 ze dne 23. ledna 1998 č.j. 59/1998-23, dodatku č. 5 ze dne 10. dubna 1998 č.j. 1126/1998-23, dodatku č. 6 ze dne 20. listopadu 1998 č.j. 4229/1998-23, Návodu pro vedení katastru nemovitostí ze dne 6. dubna 1999 č.j. 89/1999-23, dodatku č. 7 ze dne 5. prosince 2000 č.j. 5139/2000-23 a dodatku č. 8 a sdělení o opravě chyby dodatku ze dne 7. března 2002 č.j. 829/2002-23.
(2) Zrušují se Pokyny č. 14 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 14. března 1995 č.j. 92/1995-23 pro zápis údajů do katastru nemovitostí poznámkou, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. srpna 1996 č.j. 3475/1996-23 a dodatku č. 2 ze dne 26. ledna 2001 č.j. 89/2001-23.
(3) Zrušují se Pokyny č. 28 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 10. října 2003 č.j. 3406/2003-23, k realizaci zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. srpna 2004 č.j. 4328/2004-22.
Čl. II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Ing. Karel Štencel
místopředseda