Opatření ze dne 7.5.2014 obecné povahy - všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

13.5.2014 | Sbírka:  14/2014 (TV) | Částka:  9/2014ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 19/2012 (TV)
Pasivní derogace: 53/2016 (TV)