Sdělení ze dne 6.12.2016 o vydání příkazu čj. ČTÚ-83 142/2016-606/IV.vyř. ze dne 6. 12. 2016 o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnost

13.1.2017 | Sbírka:  33/2017 (TV) | Částka:  1/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.