Sdělení ze dne 4.1.2017 o vydání příkazu čj. ČTÚ-89 920/2016-606/III.vyř. ze dne 4. 1. 2017 o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnost

16.2.2017 | Sbírka:  36/2017 (TV) | Částka:  3/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.