Zákon ze dne 20.12.1918 o platu presidenta Československé republiky

27.12.1918 | Sbírka:  93/1918 Sb. | Částka:  17/1918ASPI

Vztahy

Pasivní derogace: 10/1993 Sb., 56/1945 Sb., 47/1942 Sb., 290/1921 Sb.
93/1918 Sb.
Zákon
ze dne 20. prosince 1918
o platu presidenta Československé republiky.
Změna: 290/1921 Sb.
Změna: 47/1942 Sb.
Změna: 56/1945 Sb.
Na základě usnesení Národního shromáždění se nařizuje:
§ 1
President Československé republiky má platu ročně 3,300.000 Kč a na výdaje svého úřadu 3,300.000 Kč, počínajíc prvním dnem měsíce, kdy vykonal slib dle §u 65 ústavní listiny, a končíc posledním dnem měsíce, v němž funkce jeho pomine. Požitky tyto nepodléhají daním a poplatkům. Byt má na hradě Pražském.
§ 2
Nároku na pensi nemá.
§ 3
Úřad presidentský není na újmu postupovým a pensijním nárokům před nastoupením úřadu tohoto nabytým.
§ 4
Tento zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Karel Kramář v. r.
Dr. Al. Rašín v. r.