Informace ze dne 29.5.2017 o obnovení osazení plavebního značení na dvou úsecích nádrže vodního díla Slapy k úpravě plavby ve výtlačném režimu

29.5.2017 | Sbírka:  15/2017 (PLi) | Částka:  0/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1995 Sb.
15/2017
Informace
Státní plavební správy
zde dne 27. 3. 2017
o obnovení osazení plavebního značení na dvou úsecích nádrže vodního díla Slapy k úpravě plavby ve výtlačném režimu
Státní plavební správa přistoupila v souladu s § 22a odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, k úpravě plavebního provozu na vodní cestě Vltava, nádrži vodního díla Slapy, a rozhodla o obnovení osazení signálních znaků, kterými se na dvou úsecích zavádí plavba ve výtlačném režimu. Konkrétně sejedná o úseky od Nové Rabyně (ř. km 93,70) po Měřín-Hrdlička (ř. km 97,85) a od silničního mostu (ř. km 100,51) po ústí Mastníku (ř. km 105,00). Úprava osazením signálních znaků bude ralizována ke dni 15. června 2017 a účinná bude do 15. září 2017. Následně budou vyhodnoceny zkušenosti s tímto opaatřením ve vztahu k bezpečnosti účastníků plavebního provozu a plynulosti plavby.
Úprava plavebního provozu je realizována následující kombinací signálních znaků:

Ukončení úpravy plavebního provozu v uvedených úsecích je vyznačeno signálním znakem E.11 - Konec omezení.
Důvodem realizace popsané úpravy plavebního provozu je vysoká koncentrace plavidel, plavců a dalších sportovních aktivit, které v uvedených úsecích vedou k naplnění kapacity vodní cesty. Intenzita plavebního provozu tak převyšuje intenzitu provozu v ostatních úsecích vodní cesty na nádrži vodního díla Slapy.
Respektování úpravy provedené signálním značením a respektování dalších povinností účastníků plavebního provozu bude na vodní cestě kontrolovat a vymáhat Státní plavební správa a Poříční oddělení Slapy Policie České republiky.
Pojem výtlačný režim plavby využívá vyhláška Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb. a také vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Na webových stránkách Státní plavební správy jsou uvedeny další podrobnosti k tomuto režimu plavby, včetně informačního videa, vše si můžete prohlédnout zde.
Platí do: 15. 09. 2017
(čj. 4774/PH/17)
Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky