Sdělení ze dne 6.11.2017 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017

7.11.2017 | Sbírka:  369/2017 Sb. | Částka:  128/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 491/2001 Sb.
369/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 6. listopadu 2017
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 161/2017 Sb., č. 184/2017 Sb., č. 212/2017 Sb. a č. 227/2017 Sb. se dne 4. listopadu 2017 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:        6
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:         2 239
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:        1 047
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:            36
  v tom podle volebních stran:
  88 NEZÁVISLÍ                               2
  90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem        34
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž
  bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
  seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
     nevyskytlo se,
  seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené
  lhůtě (§ 43 odst. 2):
     nevyskytlo se.
Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.