Sdělení ze dne 31.5.2018 o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)

12.6.2018 | Sbírka:  105/2018 Sb. | Částka:  53/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
105/2018 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 31. května 2018
o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. července 2018 klasifikaci Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) (dále jen "klasifikace KZT").
Klasifikace KZT slouží k zařazování v České republice používané zdravotnické techniky do parametricky definovaných skupin. Pro vytvořené skupiny zdravotnické techniky je doporučena sada minimálních technických parametrů.
Klasifikace KZT je určena pro účely standardizovaných statistických zjišťování prováděných Ministerstvem zdravotnictví, rozhodovacích procesů v oblasti nákupů nákladné přístrojové techniky, jako reálný datový podklad umožňující posouzení zdravotnických technologií z hlediska nákladů a přínosů, dohledu zdravotních pojišťoven nad dodržováním minimálního technického a věcného vybavení zdravotnických zařízení při tvorbě smluvní sítě zdravotnických zařízení a dohledu správních orgánů nad minimálním technickým a věcným vybavením při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Klasifikaci KZT vyvíjí a spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen "ÚZIS ČR"). Aktuální verze je publikována na internetových stránkách ÚZIS ČR http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/kategorizace-zdravotnicke-techniky-zdravotnickych-prostredku.
Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.