Sdělení ze dne 12.6.2018 o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

21.6.2018 | Sbírka:  114/2018 Sb. | Částka:  57/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 525/2002 Sb.
114/2018 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 12. června 2018
o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. července 2018 aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF), zavedeného sdělením Českého statistického úřadu č. 525/2002 Sb., ze dne 18. listopadu 2002, o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF), ve znění sdělení Českého statistického úřadu č. 513/2004 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 412/2011 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 332/2015 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 206/2016 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 419/2016 Sb. a sdělení Českého statistického úřadu č. 450/2017 Sb.
Do aktualizovaného Číselníku měn a fondů jsou promítnuty změny z mezinárodní normy ISO 4217, kterou na svých internetových stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Platné znění aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
Příl.
Tab. č. 1: Zavedená položka Číselníku měn a fondů (ČMF) s účinností od 1. července 2018:
I----------I-----------------I---------------I------------------------------I
I  Měna  I Alfabetický kód I Numerický kód I      Poznámka      I
I----------I-----------------I---------------I------------------------------I
I ukíja  I MRU       I 929      I nový název          I
I     I         I        I nové kódy (alfabetický i   I
I     I         I        I numerický)          I
I----------I-----------------I---------------I------------------------------I
Tab. č. 2: Zrušené položky Číselníku měn a fondů (ČMF) k 30. červnu 2018:
I----------I-----------------I---------------I
I  Měna  I Alfabetický kód I Numerický kód I
I----------I-----------------I---------------I
I dobra  I STD       I 678      I
I----------I-----------------I---------------I
I ouguiya I MRO       I 478      I
I----------I-----------------I---------------I