Sdělení ze dne 13.12.2018 o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC

20.12.2018 | Sbírka:  312/2018 Sb. | Částka:  154/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 321/2003 Sb.
312/2018 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 13. prosince 2018
o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2019 aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC (dále jen "Klasifikace CZ-CC"), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 321/2003 Sb., ze dne 9. září 2003, a aktualizované sdělením č. 255/2009 Sb., ze dne 30. července 2009.
Předmětem aktualizace Klasifikace CZ-CC je zavedení deseti položek, zrušení čtyř položek, změny názvů dvou položek a změna kódu jedné položky klasifikace. Změny v Klasifikaci CZ-CC jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Platné znění aktualizované Klasifikace CZ-CC bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
Příl.
Položky Klasifikace stavebních děl CZ-CC aktualizované k 1. lednu 2019
Tab. č. 1: Nově zavedené položky Klasifikace stavebních děl CZ-CC s účinností od 1. ledna 2019
I---------I------------------------------------------------------------------I
I  Kód  I            Název položky               I
I položky I                                 I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 112213 I Budovy tříbytové - typové                    I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 112214 I Budovy tříbytové - netypové                   I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 112215 I Budovy čtyř a vícebytové - typové                I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 112216 I Budovy čtyř a vícebytové - netypové               I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 127141 I Budovy pro lesnictví                       I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 211113 I Silnice I. třídy                         I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 211114 I Silnice II. třídy                        I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 211115 I Silnice III. třídy                        I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 211212 I Místní komunikace                        I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 211213 I Účelové komunikace                        I
I---------I------------------------------------------------------------------I
Tab. č. 2: Zrušené položky Klasifikace stavebních děl CZ-CC k 31. prosinci 2018
I---------I------------------------------------------------------------------I
I  Kód  I            Název položky               I
I položky I                                 I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 112211 I Budovy tří a vícebytové - typové                 I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 112212 I Budovy tří a vícebytové - netypové                I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 211112 I Silnice I. a II. třídy                      I
I---------I------------------------------------------------------------------I
I 211211 I Komunikace v obcích                       I
I---------I------------------------------------------------------------------I
Tab. č. 3: Změny názvů položek Klasifikace stavebních děl CZ-CC k 1. lednu 2019
I---------I-----------------------------------I------------------------------I
I  Kód  I  Název položky od 1. ledna 2019 I   Název položky do 31.   I
I položky I                  I     prosince 2018    I
I---------I-----------------------------------I------------------------------I
I  2111 I Dálnice a silnice I., II. a III. I Dálnice           I
I     I třídy               I               I
I---------I-----------------------------------I------------------------------I
I 211111 I Dálnice I. a II. třídy      I Dálnice a silnice dálničního I
I     I                  I typu             I
I---------I-----------------------------------I------------------------------I
Tab. č. 4: Změna kódu položky Klasifikace stavebních děl CZ-CC k 1. lednu 2019
I------------------------------------I-------------------I-------------------I
I      Název položky      I Kód položky od 1. I Kód položky do  I
I                  I   ledna 2019  I 31. prosince 2018 I
I------------------------------------I-------------------I-------------------I
I Golfová hřiště           I 241213      I 241113      I
I------------------------------------I-------------------I-------------------I